Kerstconcerten

Kerstconcerten en kerstspel brengen de geest van Kerstmis dichterbij

Voor mensen overal ter wereld is december de maand om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Zo ook voor de heiligen der laatste dagen in Nederland en België, die dit feest in december 2013 massaal hebben gevierd.

Ring Apeldoorn

In de ring Apeldoorn werd de kersttijd ingeluid met een tweetal feestelijke kerstconcerten op 14 en 15 december in het pas gerenoveerde kerkgebouw van de wijk Apeldoorn. Twee avonden achter elkaar, want de belangstelling was zo groot dat de kerk tweemaal bijna vol zat. Koren uit Apeldoorn en Hengelo, negen zangsolisten uit verschillende wijken, en musici op gitaar, harp, dwarsfluit, blokfluit, cello, piano, keyboard, drums en orgel verzorgden een afwisselend programma met traditionele kerstliederen – soms in een nieuw jasje gestoken –, eigentijdse liederen en sfeervolle instrumentale muziek. De muzikale presentatie werd aangevuld met toepasselijke beelden die op de achtergrond werden geprojecteerd. Diverse bezoekers uitten na afloop hun dankbaarheid voor hetgeen ze hadden gehoord.
 

Ring Rotterdam

Een week later was het kerstconcert van de ring Rotterdam. Een avond met inspirerende muziek, afgewisseld met gesproken woord. Het koor van de ring liet toepasselijke liederen horen en een zendelingenkoor zong Gij zijt groot. Prachtige instrumentale muziek vulde het programma aan. Veel van de talrijke bezoekers waren onder de indruk van de koorzang. In A light unto all werd de koorzang aangevuld met een videopresentatie. Mede dankzij de inzet van het koor en de samenwerking met professionele musici die ook deze ring telt, had het kerstconcert een hoog muzikaal niveau en droeg het ertoe bij de geest van Kerstmis door te laten dringen.
 

Ring Den Haag

Voor de leden van de ring Den Haag vond er een groots opgezet en grondig voorbereid kerstfeest plaats op vrijdag 20 december. In geen enkel kerkgebouw zou er voldoende plaats zijn geweest voor de bijna 700 gasten, daarom werd dit feest gehouden in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De avond begon met een muziekprogramma, verzorgd door leden van de ring Den Haag, zowel solisten als koren. Ook een zendelingenkoor was te horen, en als bijzonder gaste de violiste Vesna Gruppman. Aansluitend was er een kerstdiner, waarbij de deelnemers plaatsnamen aan zeventig grote, ronde tafels en van een goed verzorgde maaltijd konden genieten. Allen genoten van deze avond, niet alleen vanwege het heerlijke eten maar ook vanwege de gelegenheid om met zoveel leden uit de diverse wijken en gemeenten in de ring bij elkaar te zijn.
 

Ring Antwerpen

Intussen waren leden in de ring Antwerpen al maanden bezig om een kerstviering voor te bereiden. Er werd een programma met diverse onderdelen gepland, waarvoor niet alleen een beroep op zangers, muzikanten en toneelspelers werd gedaan, maar ook op decorbouwers, technici en een belichter. In de namiddag van 21 december was de eerste vertoning, ’s avonds was de tweede vertoning, beide in de kerk te Antwerpen. Op het podium was een grote kerststal geplaatst, waarin in de loop van het programma de verschillende acteurs gingen plaatsnemen. De voorstelling bestond uit een combinatie van gesproken woord en zang, ondersteund door visuele aspecten. Ieder die open stond voor de boodschap van vrede en liefde werd van harte uitgenodigd. Zo brachten gezinnen en leden van de kerk het verhaal van de geboorte van Christus. De bedoeling van de organisatoren is zeker verwezenlijkt: de toehoorders laten nadenken over de betekenis van Kerstmis voor hen in deze tijd.