Hoofdnavigatie overslaan

Kerstpakkettenactie voor vluchtelingen in Zoetermeer

Kerstpakkettenactie voor vluchtelingen in Zoetermeer

De wijk Zoetermeer neemt al enige jaren aan een inter-levensbeschouwelijk platform deel, waarin  kerken, moskeeën, hindoe, bahaï en joodse gemeenschappen zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt er een ‘Samen voor de Stad’-actie georganiseerd waarbij vanuit iedere gemeenschap vrijwilligers samenwerken in een project voor Zoetermeer. De stichting Present levert de projecten aan.

Kerspakketten inpakken

Tijdens de activiteiten in de Vredesweek in september 2018 ontstond het idee om voor de vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die hun eerste kerst in hun nieuwe thuis meemaken, een kerstpakkettenactie te organiseren. Dankzij de medewerking van Vluchtelingenwerk Zoetermeer kon deze actie worden opgezet. De kerk gaf via haar Humanitaire diensten een donatie waardoor de actie kon worden bekostigd. Leden van de wijken Wassenaar en Zoetermeer doneerden gezelschapsspelletjes en hun vrije tijd om alles in te pakken en te vervoeren. Op maandagavond 10 december stonden acht auto’s bij het magazijn van een supermarkt om de artikelen in te laden.

Op  woensdagmiddag werden de pakketten ingepakt. De kinderen van het jeugdwerk hielpen geweldig mee en enkele zusters leverden hun aandeel door het schrijven van een kerstkaartje, waarop stond van wie de gift afkomstig was. In totaal werden honderd kerstpakketten gemaakt, die direct daarna bij Vluchtelingenwerk Zoetermeer werden afgeleverd, zodat de vluchtelingen ze konden ophalen.

Het was de eerste keer dat de wijk Zoetermeer een dergelijke actie organiseerde. Dankzij de adviezen van zuster Hellen Spijkerman uit Zwolle (waar de kerk al jaren in interkerkelijk verband aan vergelijkbare acties meedoet) kon alles heel effectief en snel worden verwerkt. Dit zijn leuke activiteiten die saamhorigheid scheppen. Ook geeft het veel voldoening om gehoor te geven aan de oproep van de kerk om tijdens kerst de wereld te verlichten met acties van dienstbetoon. Indien u voor kerst 2019 ook zoiets wilt organiseren, begin dan al vroeg in oktober met het aanschrijven van instanties en het regelen van de benodigde middelen.