Laten wij opgaan naar de berg van de Heer

Boodschap van de gebiedsleiding

Laten wij opgaan naar de berg van de Heer
Dyches-Timothy-J-200x250.jpg
Ouderling Timothy J. Dyches Presidium van het gebied Europa

De profeet Jesaja heeft geschreven: ‘Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, […]; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.’1

De heilige tempel van de Heer is ‘de berg van de Heere’, waar we ons geloof in onze hemelse Vader en in zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, kunnen sterken. Binnen de heilige muren van elke tempel worden we onderwezen ‘aangaande Zijn wegen’ — waar we vandaan zijn gekomen, ons doel op aarde terwijl we ‘Zijn paden bewandelen’, en waar we naartoe zullen gaan. Het huis van de Heer is een verheven omgeving waarin we onze keuzevrijheid gebruiken om te leren en te groeien.

Als uw gebiedspresidium verheugen wij ons met u over de vele zegeningen die de tempel ons brengt. ‘We zien graag dat mensen in vreugde leven en zich op de tempel voorbereiden, waar ze de verordeningen ontvangen en de verbonden sluiten die noodzakelijk zijn voor de verhoging van hun gezin, en geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden.’2

In deze voortdurend veranderende wereld staat de tempel stabiel en onwrikbaar.

Onze dienst in de tempel herinnert ons aan de wezenlijkheid van het verbinden van gezinnen en de verantwoordelijkheid van ouders aan hun kinderen. ‘Door het goddelijk plan van geluk is het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en verbonden in heilige tempels maken het mogelijk dat de mens naar de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.’3

Het doel voor 2015 is dat u die verbinding met uw familie in uw leven zult voelen. Dit kan gebeuren als u aan het boekje ‘Mijn familie’ verhalen en gegevens over uw voorouders toevoegt en daarna voor hen naar de tempel gaat.

Met ons tempelwerk verrichten wij christelijke liefdedaden voor hen die dat niet voor zichzelf kunnen doen. President Joseph F. Smith heeft dit gezegd: ‘Door het werk dat wij voor hen doen, zullen hun ketens van hen afvallen, zal de duisternis die hen omringt optrekken, zal er licht op hen schijnen en zullen zij in de geestenwereld horen van het werk dat door hun kinderen hier voor hen gedaan is, en zullen zij zich met u verheugen in het feit dat u die taken voor hen hebt uitgevoerd.’4

In mijn eigen familie bewaren wij dierbare herinneringen aan de keren dat we in de tempel heilige verordeningen voor onze eigen overleden voorouders verrichtten. ‘Onzelfzuchtig dienstbetoon en toewijding verfijnen onze geest, verwijderen de schellen van onze geestelijke ogen en openen de vensters van de hemel. Wanneer we het antwoord op iemands gebed zijn, vinden we vaak het antwoord op dat van onszelf.’5

Een kerklid schreef onlangs: ‘Elke keer als ik de tempel bezoek, voel ik de Geest diep binnenin mij branden. Het tempelterrein betreden, is al een verbazingwekkende geestelijke ervaring, maar naar binnen gaan en de Heer dienen, en mijn voorouders helpen door hun de mogelijkheid te bieden het evangelie te accepteren, geeft mij een gevoel dat ik maar moeilijk onder woorden kan brengen... een gevoel dat over mij komt zodra ik de tempel binnenkom.’6

Allen die de heilige verordeningen en verbonden van de tempel aangaan, kunnen buitengewone zegeningen tegemoet zien. We worden er betere mensen, betere discipelen van Christus door. Geregeld tempelbezoek verdiept onze liefde voor God, versterkt ons geloof in de Heer Jezus Christus, en vergroot onze ontvankelijkheid voor de ingevingen van de Heilige Geest.

We moeten ons afvragen: zijn we werkelijk bekeerd? Wordt de blijdschap van het evangelie van Jezus Christus in ons gelaat weerspiegeld, zoals dat bij ware discipelen het geval is?

‘Als u nog niet naar de tempel bent geweest, of als u wél bent geweest maar u komt momenteel niet in aanmerking voor een aanbeveling, dan is er geen belangrijker doel dan ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt om naar de tempel te gaan. […] Zorg dat u een tempelaanbeveling krijgt en beschouw die als een dierbaar bezit, want dat is het.’7

wél

Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn. U zult meer vrede, vreugde en geloof krijgen. Laten we dit jaar in groter geloof vooruitgaan met onze ogen gestaag op de tempel gericht. Wees elke dag tempelwaardig.


1. Jesaja 2:3.
2. Gebiedsplan Europa 2015
3. Het gezin: een proclamatie aan de wereld
4. Gospel Doctrine, 469–470
5. Dieter F. Uchtdorf, ‘Stilstaan op de weg naar Damascus’, Liahona, mei 2011, 76
6. Privécorrespondentie
7. Thomas S. Monson, ‘De heilige tempel: een baken voor de wereld,’ Liahona, mei 2011, p. 93.