LDS Charities heet voortaan Latter-Day Saint Charities

LDS Charities heet voortaan Latter-Day Saint Charities

LDS Charities heet voortaan Latter-Day Saint Charities

De officiële benaming en het merk voor de humanitaire activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is voortaan Latter-day Saint Charities (voorheen LDS Charities). De wereld ziet door deze verandering dat Latter-Day Saint Charities door de gulle giften van de heiligen der laatste dagen en vrienden van de kerk mogelijk wordt gemaakt. Zij willen de wereld in positieve zin veranderen. De aanpassing weerspiegelt ook de juiste naam van de leden van de herstelde kerk van Jezus Christus en hun inzet om Hem te volgen.

Het humanitaire werk van de kerk begon officieel in 1985 toen president Ezra Taft Benson opriep tot een bijzondere vastendag om voor een verwoestende hongersnood in Ethiopië geld in te zamelen. Sindsdien heeft Latter-day Saint Charities miljoenen mensen in 195 landen geholpen.

LDS Family Services heet voortaan Family Services

LDS Family Services, dat ondersteuning biedt voor emotionele en gedragsmatige gezondheid om individuen, gezinnen en koppels te sterken, is omgedoopt tot The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Family Services (Family Services). De therapeuten van Family Services adviseren kerkleiders ook zodat die beter de behoeften en moeilijkheden van degenen die zij dienen begrijpen, en om te bepalen welke middelen en diensten er beschikbaar zijn.

Wereldwijd werken er 430 therapeuten en meer dan 3.700 kerkwerkzendelingen in 114 kantoren in 17 verschillende landen voor Family Services.