LDS Charities neemt deel aan discussie met prins Charles

  lds charities

  Sharon Eubank, directrice van LDS Charities, de organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) die humanitaire hulp verleent, nam op 13 december in Londen met gastheer zijne koninklijke hoogheid prins Charles en gastvrouw barones Emma Nicholson, oprichtster en beschermvrouwe van liefdadigheidsinstelling AMAR International deel aan een rondetafeldiscussie over de vervolging van mensen met een bepaalde godsdienst.

  Het gesprek, dat in Lancaster House werd gehouden om het 25-jarig bestaan van AMAR te gedenken, werd door begunstigden en donateurs van de stichting bijgewoond – en door leiders van kerken, en andere notabelen, onder wie Lord Ahmad, staatssecretaris voor het Foreign & Commonwealth Office, speciaal vertegenwoordiger van de Britse premier voor het voorkomen van seksueel geweld in conflicten. 

  Sharon Eubank zei: ‘De bijeenkomst maakte duidelijk hoe dringend de noodzaak is om de ernstige omstandigheden aan te pakken van de Yazidi uit Irak, die slachtoffer zijn van vervolging, seksueel geweld en andere misdaden.  We willen hen ook steunen met een brede erkenning en de vrije uitoefening van hun vreedzame geloof.

  ‘Mormonen hebben zelf ooit te maken gehad met gewelddadige godsdienstvervolging, en wij willen alle mensen met goede bedoelingen bijstaan in hun streven om deze vervolging uit te roeien.  Wij waren dankbaar voor de gelegenheid om met barones Nicholson de aanbevelingen te overhandigen die tijdens het congres eerder dit jaar in Windsor in dit verband zijn gedaan.’

  Tijdens de bijeenkomst ontmoette prins Charles Yazidi ISIS-slachtoffer Nehad Barakat (18), die op ontroerende wijze verslag deed van haar ervaring en haar vlucht.

  prins charles
  Prins Charles geeft LDS Charities een ceremoniële eervolle vermelding voor hun bijdragen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs

  Prins Charles prees als volgt het werk van AMAR en de medestanders van de stichting: ‘De afgelopen 25 jaar hebben ruim tien miljoen mensen in Irak, Libanon, Iran en Pakistan baat gehad bij de gezondheidszorg die door AMAR ter beschikking zijn gesteld, en nog meer mensen hebben geprofiteerd van het onderwijs dat AMAR geeft.’

  Hij voegde daar aan toe: ’AMAR heeft alle reden gegeven om vertrouwen te hebben in de mensheid.  De stichting heeft talloze levens gered, hoop gegeven in wanhopige omstandigheden, en niets minder dan wonderen verricht.’ 

  Prins Charles gaf LDS Charities erkenning voor de bijdragen van de organisatie in de vorm van een eervolle vermelding voor de hulp die ze op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs verstrekt.  Sinds 2009 hebben LDS Charities en AMAR een samenwerkingsverband om in het Midden-Oosten hoogst noodzakelijke humanitaire-hulpprojecten uit te voeren, onder meer levensreddende beroepsvorming voor medisch personeel en de bouw van volledig uitgeruste faciliteiten voor primaire gezondheidszorg.

  lds charities
  Dr. Theodore Zeldin, bestuurslid van AMAR, in gesprek met Sharon Eubanks, directrice van LDS Charities