Hoofdnavigatie overslaan

Mijn kinderen in het seminarie steunen

Luis Daniel Santana
Luis Daniel Santana

In een tijdperk van veel nieuwe mogelijkheden en technische hoogstandjes, moeten wij zorgen dat onze kinderen een vast anker hebben waarop zij gegrond zijn en hoe zij kunnen leren openbaring te ontvangen, de Heiland door begeleidend schriftstudie leren kennen, en rechtvaardig leren handelen als zij in situaties komen waarin zij geloof en moed nodig hebben. Het is onze plicht als ouders om onze kinderen te onderwijzen, verzorgen, en begeleiden in ervaringen die hun bekeringsproces tot het evangelie faciliteren, en die hen in staat stellen geluk in dit leven en hierna te vinden door te leven met Christus in hun hart.

President Boyd K. Packer van de Raad der Twaalf onderwees: “Ouders, stimuleer, sta er zelfs op, dat je leerlingen zich laten inschrijven voor seminarie of instituut. Presidenten, bisschoppen, jeugdleid(st)ers, u bent allen verantwoordelijk om iedere jongere zonder uitzondering aan te moedigen zich in te schrijven. Weinig van wat u doet zal hun meer baten dan dit.[i] Ik vind het prachtig hoe president Packer benadrukt dat wij stimuleren en erop staan dat. Hij wist iets over de bijzondere zegeningen van meedoen aan seminarie en hoe het goed voor onze kinderen is.

Graag moedig ik u aan om uw kinderen in te schrijven voor seminarie op de volgende website, die ook werkt met uw mobiele telefoon: MySeminary.lds.org (in alle Europese talen beschikbaar). Deze app zal uw kinderen niet alleen inschrijven (wat nodig is voor toestemming om informatie over de leerlingen in het systeem te gebruiken, enz.), maar als ouders kunt u tijdens de cursus daardoor ook de ontwikkeling en geschiedenis van uw kinderen inzien, hun leeswerk bijhouden, en zien welke opdrachten ze moeten doen of om meer punten (in) te halen voor hun certificering.

Leiders kunnen dit instrument ook gebruiken om de vooruitgang van de jongeren in de wijk en de ring in het oog te houden. Dit kan handig zijn als men meet of het programma voldoet aan maandelijkse gestelde doelen, en voor het aanpassen van plannen, voor de jeugd onder hun verantwoording.

Wij willen laten zien hoe dit registratieproces gaat door dit voorbeeld. In de video (slechts in het Engels) ziet u de stappen voor inschrijven en ontdekt u de voordelen uit voor u als ouder, als u uw kinderen zo voor seminarie inschrijft. 

Ik ben ervan overtuigd dat, wij, als we onze kinderen aanmoedigen aan seminarie deel te nemen, vreugde zullen ervaren wanneer zij zich kwalificeren voor de zegeningen van de tempel.


[i] See “Agency and Control”, Liahona, July 1983, p. 101