Moederdag

    Het woord ‘moeder’ is voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ‘een heilige benaming voor een vrouw die kinderen baart of adopteert. Zij speelt een belangrijke rol in Gods plan door zijn geestkinderen van een sterfelijk lichaam te voorzien. Ouderling Jeffrey R. Holland, apostel van de kerk, heeft over de rol van moeders in het leven van hun kinderen gezegd:

    ‘Tot al onze moeders overal, in het verleden, het heden of de toekomst, zeg ik: “Dank u. Dank u voor het leven dat u schenkt, de zielen die u vormt, het karakter dat u ontwikkelt en de reine liefde van Christus die u toont.” Tegen moeder Eva, tegen Sara, Rebekka en Rachel, tegen Maria van Nazareth en tegen een Moeder in de hemel zeg ik: “Dank u voor uw cruciale rol bij het vervullen van de doeleinden van de eeuwigheid.’’’

    Moederdag werd voor het eerst in 1908 in de Verenigde Staten gevierd, en is nu overal ter wereld ingeburgerd. In West-Europa vieren verschillende landen Moederdag ergens tussen februari en juni. Volgens Anna Jarvis, de vrouw die zich voor de erkenning van Moederdag heeft ingezet, is het een dag om je moeder te eren – ‘de persoon die meer voor je heeft gedaan dan wie ook in de wereld’.

    De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen telt in Europa ruim 515.000 leden en meer dan 16 miljoen wereldwijd.