Nieuwe hulpbronnen bieden hoop aan wie zelfmoord overwegen

  Nieuwe hulpbronnen bieden hoop aan wie zelfmoord overwegen

  ‘Niets is krachtiger dan een arm van liefde om de schouders van hen die het moeilijk hebben.’ Ouderling M. Russell Ballard.

  FRANKFURT – De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft onlangs een reeks video’s en andere hulpbronnen met betrekking tot zelfmoord en psychische aandoeningen beschikbaar gemaakt.

  Miljoenen mensen over de hele wereld worstelen met verlies, wanhoop en depressie. Velen die hiermee kampen overwegen helaas zelfmoord, doen een poging tot zelfmoord of benemen zich daadwerkelijk het leven. De kerk hoopt dat mensen die hulp nodig hebben, en hun dierbaren, zich bewuster worden van de beschikbare hulp, en weten hoe en wanneer ze die kunnen aangrijpen.

  In veel van de recent gepubliceerde video’s komen ouderling Dale G. Renlund, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, en zuster Carol F. McConkie, voormalig eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium, aan het woord. Zij halen ervaringen aan, en bespreken hoe belangrijk het is om oog voor anderen te hebben en altijd met liefde te reageren.

  Ouderling Renlund moedigt iedereen aan om ‘mensen die zelfmoordgedachten hebben, die een zelfmoordpoging doen, [of] die zich op de een of andere manier uitgerangeerd voelen, met liefde en zorg tegemoet te treden. We moeten met liefde en begrip de helpende hand toesteken. En dat doen we met de steun van zorgverleners, kerkleiders, vrienden en familie.’

  In een andere video staat het verhaal van een jonge man die met zelfmoordgedachten worstelde centraal. Hij spreekt over de duisternis die hij doormaakte en de hoop die hij uiteindelijk vond doordat hij vertrouwen in de mensen om zich heen stelde, zich tot Jezus Christus, de Heiland, wendde en medische hulp zocht. Hij vertelt dat hij dankzij die hervonden hoop kon besluiten om niet uit het leven te stappen. ‘U kunt er ook voor kiezen om niet uit het leven te stappen’, moedigt hij anderen aan die ook onder een zware last gebukt gaan.

  De website biedt familie en vrienden tevens suggesties hoe ze anderen die het moeilijk hebben, kunnen helpen. Er staat onder meer:

  De meeste mensen die een zelfmoordpoging ondernemen, willen niet sterven; ze snakken naar verlossing van hun lichamelijke, mentale, emotionele of geestelijke pijn. Veel mensen die een crisis doormaken, tonen alarmsignalen vóór ze een zelfmoordpoging doen. Leer die alarmsignalen herkennen. Dan bent u beter voorbereid om mensen in nood te helpen.

  Op suicide.lds.org vindt u alle video’s en informatiebronnen.