Nieuwe werkwijze aanvraag plaatsbewijzen algemene conferentie

  tickets algemene conferentie

  De procedure waardoor bezoekers buiten de Verenigde Staten en Canada plaatsbewijzen voor de algemene conferentie kunnen krijgen, is gewijzigd. Ze kunnen geen plaatsbewijzen meer afhalen bij het plaatsbewijzenkantoor van het Conferentiecentrum. Bezoekers dienen hun plaatsbewijzen in hun thuisland via hun ring- of districtspresident te bestellen. Noch het aantal plaatsbewijzen noch de beschikbaarheid van plaatsbewijzen voor een bepaalde bijeenkomst zijn te garanderen.

  Richtlijnen

  Leden die de algemene conferentie willen bijwonen, van wie de lidmaatschapskaart zich in een unit buiten de Verenigde Staten en Canada bevindt (of niet-leden die de conferentie willen bijwonen), hebben recht op één plaatsbewijs voor een zaterdagbijeenkomst en één plaatsbewijs voor een zondagbijeenkomst.

  Priesterschapsdragers vanaf 12 jaar komen ook in aanmerking voor één plaatsbewijs voor de priesterschapsbijeenkomst. Vrouwen en meisjes vanaf 8 jaar komen ook in aanmerking voor één plaatsbewijs voor de algemene vrouwenbijeenkomst.

  Plaatsbewijzen aanvragen

  Vanaf twee maanden voor de algemene conferentie kan men plaatsbewijzen aanvragen, en dit zolang de voorraad strekt. Alle bezoekers dienen hun plaatsbewijzen via hun ring- of districtspresident bij het plaatsbewijzenkantoor van het Conferentiecentrum aan te vragen. Ring- en districtspresidenten kunnen ook plaatsbewijzen aanvragen voor niet-leden die binnen de grenzen van hun ring of district wonen en de algemene conferentie willen bijwonen.

  Plaatsbewijzen

  De plaatsbewijzen worden per e-mail naar de ring- of districtspresident gestuurd. Hij kan ze afdrukken en aan de desbetreffende personen geven of hij kan de link om de plaatsbewijzen af te drukken naar hen e-mailen. Bezoekers met een plaatsbewijs voor een conferentiebijeenkomst hebben tot een half uur voor het begin van de bijeenkomst recht op een plaats in het Conferentiecentrum. Daarna kunnen de plaatsen aan mensen in de wachtrij worden toegewezen. De deuren gaan anderhalf uur vóór het begin van de bijeenkomst open. Kinderen onder acht jaar, met inbegrip van baby’s, worden niet toegelaten.

  Bijzondere behoeften

  Als leden die de conferentie bijwonen toegang willen met een rolstoel, een makkelijk toegankelijke zitplaats willen, van de tolkdiensten gebruik willen maken, bij een beeldscherm met ondertiteling willen zitten, of van andere diensten gebruik willen maken, dan wenden zij zich bij aankomst bij het Conferentiecentrum tot een medewerker van de gastenservice.

  Toegang uit wachtrij

  De wachtrij met mensen zonder plaatsbewijs begint bij ingang noord van Temple Square en is op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Wie in de wachtrij staan, wordt verzocht geen plek voor anderen vrij te houden. Toegang tot het Conferentiecentrum is niet te garanderen.

  Veiligheid en beveiliging

  Ter bescherming van de conferentiebezoekers wordt er rond de hoofdzetel van de kerk een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit houdt in dat er in de gebouwen van de kerk geen rugzakken, pakketjes, etenswaren, dranken, wapens en camera’s worden toegelaten. Leden wordt verzocht ruimschoots op tijd voor de conferentiebijeenkomst te arriveren en het Conferentiecentrum na beëindiging van de bijeenkomst direct te verlaten. Deze stappen vergemakkelijken de beveiliging en beperken de vertragingen tot een minimum.