Nieuwsjaarsreceptie ILOZ

  nieuwsjaarsreceptie

  Op 10 januari 2018 heeft het ILOZ (Interlevensbeschouwelijk Overleg) in het kerkgebouw van de wijk Zoetermeer voor het eerst haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden.

  De Kerk neemt deel aan dit overlegorgaan waarin diverse maatschappelijke en religieuze organisaties samenwerken om voor de stad zinvolle projecten te organiseren. Het zijn projecten die het onderlinge begrip en het respect voor elkaar vergroten. Tijdens de receptie werden de vier projecten gepresenteerd, die komend jaar zullen worden georganiseerd en waar de leden van onze kerk in Zoetermeer ook een aandeel in zullen hebben.

  Aanwezig waren vertegenwoordigers van: op twee na alle politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad, maatschappelijke organisaties zoals Stichting Present en Stichting Piëzo, PAX, de Syrische gemeenschap, alle moslimorganisaties in Zoetermeer, de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse gemeenschappen, de diverse protestantse kerken, en de Apostolische kerk.

  Leden van onze kerk en de Syrische gemeenschap hadden de versnaperingen verzorgd.

  e

  Voor veel organisaties was het de eerste keer dat men in onze kerk voet zette. Indien gewenst konden de bezoekers een korte rondleiding krijgen door het gebouw waarbij uitleg werd gegeven over de kerkorganisatie. Het was bemoedigend om te zien hoe veel overeenkomsten er waren in levensopvatting en goede wil van de aanwezigen die in uiterlijk en geloof soms zo van elkaar verschilden. Diverse aanwezigen uitte waardering voor het mooie gebouw en de faciliteiten die de kerk biedt aan haar leden.

  Tevens was er in de kerk tijdelijk een kunstwerk tentoongesteld, gemaakt in opdracht van het ILOZ, die de vlucht van de Syrische vluchtelingen symboliseert die zijn omgekomen op hun vlucht naar vrede en vrijheid.

  e