Onze eeuwige bestemming

  Onze eeuwige bestemming

  Wij leven in een jachtige en moeilijke tijd. Veel mensen leven zonder perspectief en hoop in de toekomst. Ze geloven dat ze weinig kansen hebben. Wij, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zijn gezegend met een andere kijk op het leven, omdat wij het vanuit een eeuwig perspectief begrijpen.

  Ik wil graag enkele dingen zeggen over het eeuwige perspectief dat in de Schriften wordt omschreven als ‘het hart der kinderen tot hun vaderen [terugvoeren]’ (Maleachi 4:6/ 3 Nephi 25:6). We moeten bereid zijn om met ons hart de grote beloften en zegeningen te leren begrijpen die gepaard gaan met de schakels die we smeden als we aan onze familiegeschiedenis werken en familiebanden met onze voorouders gaan scheppen.

  De kerk beschikt over veel hulpbronnen om iedereen op aarde met zijn familiegeschiedenis te helpen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de beschikbare gegevens en technologische hulpmiddelen in verband staan met de beginselen van het evangelie. 

  Wij getuigen van onze hemelse Vader (Geschiedenis van Joseph Smith 1:17). Wij zijn zijn kinderen en Hij heeft een plan voor ons. Een onderdeel van dat plan is dat we naar Hem terug kunnen keren door heilige verordeningen te ontvangen en de verbonden na te komen die daarbij horen. Die verordeningen en verbonden ontsluiten het pad dat naar Hem leidt.  

  Aangezien veel van onze voorouders zijn overleden zonder deze verordeningen te hebben ontvangen, heeft onze hemelse Vader er in zijn goedheid voor gezorgd dat wij ze voor onze voorouders in de tempel kunnen verrichten. Om dat te kunnen doen, moeten we onze voorouders echter eerst opzoeken. Als we hun namen hebben gevonden, kunnen we die verordeningen plaatsvervangend voor hen verrichten. Op die manier bouwen we een bevoorrechte en bijzondere relatie van liefde en dienstbetoon uit met onze voorouders.

  Ik ga in het kort beschrijven welk perspectief dit leven ons biedt en welk perspectief het hiernamaals ons biedt. Er zijn veel geesten in de geestenwereld die weten dat deze verordeningen noodzakelijk zijn. Zij wachten tot het verlossende werk voor hen gedaan wordt. Wij maken deel uit van hun perspectief. Hun eeuwige bestemming wordt mede door ons bepaald. Ziet u het geweldige perspectief van liefde en gerechtigheid dat onze hemelse Vader voor ogen had, door ons een werktuig in de handen van de Heer te laten zijn om onze voorouders tot zegen te strekken?

  Door dit werk leren we voorbij de sluier des doods te zien en onze tijd op aarde in een nieuw perspectief te plaatsen. Nephi heeft geopenbaard: ‘Want ik weet dat velen van u grondig hebben gezocht naar kennis van toekomstige dingen; daarom weet ik dat gij weet dat ons vlees moet wegteren en sterven; toch zullen wij in ons lichaam God zien’ (2 Nephi 9:4).

  Wij zijn allemaal kinderen van een liefdevolle hemelse Vader die ons naar de aarde heeft gestuurd om gelukkig te zijn. Het grootste geluk ervaren we als we elkaar zo helpen en liefhebben dat onze dienst de beperkingen van het sterfelijke leven overstijgt. We kunnen mensen het volgende eeuwige perspectief bieden:

  ‘En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot Mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn Vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot Mij brengt!’ (LV 18:16).

  Ik getuig van de waarachtigheid van deze leringen en van de vreugde die schuilt in familiegeschiedenis. Want daardoor geven we voorouders die niet alle zegeningen van het evangelie in hun aardse leven hebben gekregen, de kans om ze in het hiernamaals te ontvangen.