Ouderling Neil L. Andersen wijdt Lissabontempel in

LISSABON – Ouderling Neil L. Andersen, een lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op zondag 15 september 2019 de Lissabontempel in drie diensten ingewijd. Elke dienst werd in het hele land voor kerkleden uitgezonden.

Ouderling Andersen was verheugd dat hij, in bijzondere opdracht van het Eerste Presidium, de gelegenheid kreeg om naar Portugal te gaan om de Lissabontempel in te wijden.

“Het is bijna onmogelijk om voor te stellen hoe belangrijk deze tempel is voor de toekomst van het werk hier in Portugal. De leden weten nu echt dat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Portugal zal worden gevestigd totdat de Heiland terugkeert. Niemand zou een huis van de Heer bouwen als er geen rechtvaardige mensen zouden zijn om de Heer Jezus Christus te ontvangen wanneer Hij komt.'

Ouderling Andersen werd in de traditionele hoeksteenceremonie bijgestaan door ouderling José A. Teixeira van het Presidium der Zeventig; ouderling Kevin R. Duncan van de Zeventig en algemeen directeur van de afdeling tempelzaken van de kerk; ouderling Gary B. Sabin, president van het gebied Europa van de kerk, en ouderling Joaquim Moreira, gebiedszeventiger.

Ouderling Teixeira legde uit waarom de tempel zo belangrijk voor kerkleden is.

“De tempel van Lissabon is een tempel die onze ziel verheft. Het is een elegante tempel die ons aan de Heer herinnert. Deze tempel is letterlijk een symbool van het geloof van de kerkleden in de afgelopen 40 jaar. Ik voel een grote vreugde in mijn hart om deze tempel hier in Lissabon te zien en ik weet zeker dat deze vreugde wordt gedeeld door alle leden van de kerk in Portugal.“

De tempel werd in oktober 2010 voor het eerst aangekondigd door de toenmalige president Thomas S. Monson. De eerste spadesteek vond in december 2015 plaats. Het tempelterrein is gelegen aan Avenida Dom João II, in de buurt van het Parque das Nações, in Lissabon.

Op zaterdag 14 september werd in het kerkgebouw naast de tempel een devotional voor jongeren gehouden. De devotional werd in het hele tempeldistrict uitgezonden.

In augustus 2019 stond de tempel open voor het publiek. Iedereen kon het heilige gebouw bezichtigen en leren waarom de kerk tempels bouwt. Meer dan 18.000 mensen bezochten in die periode de tempel, onder meer de president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verschillen van de kerkgebouwen waar de leden hun zondagse erediensten houden. De tempel wordt als het huis des Heren beschouwd, waarin de leringen van Jezus Christus tot uiting komen in de doop en andere ceremonies die het gezin voor eeuwig verenigen. Kerkleden komen in de tempel meer over het doel van dit leven te weten. Zij sluiten er ook verbonden om Jezus Christus te volgen en hun medemens te dienen.

'De tempel van Lissabon Portugal is op 15 september 2019 ingewijd door ouderling Neal L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.