Overdracht Compassiedoek in Leiden

Overdracht Compassiedoek in Leiden

Op zondagmorgen 7 juli vond in de kerk in Leiden een bijzondere gebeurtenis plaats. In het bijzijn van enige bezoekers van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente werd het compassiedoek overgedragen. Nagenoeg alle geloofsrichtingen in de stad Leiden hebben door ondertekening van dit doek toegezegd dat zij dit komend najaar door middel van gezamenlijke activiteiten de minder bedeelden zullen helpen.

Sonja van der Meulen, predikante van de Doopsgezinde gemeente, gaf eerst een korte uiteenzetting over hun kerkgenootschap. Zij vertelde dat de Doopsgezinden in het verleden veel vervolging hebben ondervonden en zij gaf een mooi voorbeeld over compassie, getoond door een van de grondleggers van hun geloof. Daarna gaf Lex Ras van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden, waarin alle aanwezige partijen zijn vertegenwoordigd, een overzicht van de historie van het compassiedoek, de achtergrond en het doel ervan.

In het bijzonder omdat de stad Leiden dit jaar haar 2e lustrum viert als compassiestad is het ondertekenen van dit doek een goede aanmoediging voor alle geloofsrichtingen om met meer compassie de minder bedeelden in welke vorm dan ook te ondersteunen.