President Dieter F. Uchtdorf bezoekt Europa

    President Dieter F. Uchtdorf bezoekt Europa

    President Dieter F. Uchtdorf, 2e raadgever van het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, en zijn vrouw Harriet hebben de leden in West-Europa bezocht om enkele bijzondere mijlpalen van de Kerk te vieren. Er werd gesproken met kerk leden, leiders en functionarissen in Zwitserland, Italië en Polen van 7-17 juni 2014. President Uchtdorf, een bekeerling en van herkomst Duits, werd vergezeld door Elder José A. Teixeira, president van het gebied Europa.

    Meer informatie is te vinden op de volgende website:

    ENGELS: www.mormonnewsroom.org.uk/article/president-dieter-f-uchtdorf-visits-europe