Profeet introduceert een nieuwe proclamatie aan de wereld: ‘De herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus’  

heilige bos

Tijdens de zondagmorgenbijeenkomst van de 190e algemene aprilconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stelde president Russell M. Nelson een proclamatie voor ter ere van de 200e verjaardag van het eerste visioen van Joseph Smith.

De titel luidt: ‘De herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus: een proclamatie aan de wereld bij de 200e gedenkdag’. Dit document bevat de voornaamste geloofspunten van de heiligen der laatste dagen, zoals de centrale rol van Jezus Christus in ons heil, de goddelijke aard van de openbaringen van Joseph Smith en het Boek van Mormon, de unieke zending van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en de voortschrijdende openbaring die in 1820 door Joseph Smiths eerste visioen van de Godheid werd ingeluid. De proclamatie nodigt mensen overal ter wereld uit om zelf te weten te komen dat God tot hen spreekt, en dat deze herstelling van de waarheid plaatsvindt om hen te helpen zich op de wederkomst van Jezus Christus voor te bereiden.

Dit is de zesde keer dat de kerk een proclamatie uitgeeft. De andere proclamaties dateren van 1841 (aan de heiligen), 1845, 1865, 1980 en 1995. De proclamatie uit 1980 lijkt het meeste op de proclamatie die president Nelson op zondag voorstelde. Lees de volledige proclamatie in 12 talen. Andere talen zullen spoedig beschikbaar zijn.