Profeet op audiëntie bij paus Franciscus in het Vaticaan

  Profeet op audiëntie bij paus Franciscus in het Vaticaan

  Zaterdag vond er een ontmoeting plaats tussen president Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en paus Franciscus. Het was de eerste audiëntie ooit van een president van de kerk bij een paus. De ontmoeting vond plaats op de vooravond van de inwijding van de eerste tempel van de kerk in Rome door president Nelson.

  President Nelson werd vergezeld door president M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf 

  Profeet op audiëntie bij paus Franciscus in het Vaticaan

  Vanaf de begindagen van de kerk zijn haar leiders de interkerkelijke dialoog aangegaan. Sinds president Nelson in 2018 de leider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd, heeft hij tijdens zijn bedieningsreizen met talrijke katholieke geestelijken gesproken. In november ontmoette hij in Texas aartsbisschop Gustavo Garcia-Siller van het katholieke aartsbisdom San Antonio. En vorige maand sprak hij in Arizona met monseigneur Thomas J. Olmsted, de katholieke bisschop van Phoenix. President Nelson heeft in zijn 35-jarige bediening als apostel vaak soortgelijke ontmoetingen gehad. In zijn bediening van heiligen der laatste dagen en vrienden van het geloof heeft hij meer dan 130 landen bezocht.

  In oktober 2018 werd president Nelson op een van zijn bedieningsreizen door Uruguay geïnterviewd door Sergio Rubin, biograaf van de paus. President Nelson en de heer Rubin hadden het kort over de Rometempel. ‘We danken de paus en het Vaticaan voor de betoonde vriendschap. Ze hebben ons zeer hartelijk ontvangen’, zei de profeet.

  President Henry B. Eyring, toen een raadgever van de voormalige president van de kerk Thomas S. Monson, heeft tijdens een interkerkelijke conferentie in het Vaticaan over het huwelijk paus Franciscus kort ontmoet. President Ballard had in 2010 ook al met katholieke leiders in het Vaticaan gesproken. In 1995, heeft de toenmalige president van de kerk, Gordon B. Hinckley, een exemplaar van de Encyclopedia of Mormonism aan de bibliotheek in het Vaticaan geschonken.

  Profeet op audiëntie bij paus Franciscus in het Vaticaan

  Er zijn al vaak op verschillende plaatsen ontmoetingen tussen katholieke leiders en leiders van de Kerk van Jezus Christus geweest. In 2010 heeft de inmiddels overleden kardinaal Francis George (1937–2015), op dat moment de voorzitter van de conferentie van de katholieke bisschoppen in de Verenigde Staten (USCCB), een toespraak gehouden aan de Brigham Young University en gesproken met apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Enkele jaren geleden hebben apostelen met kardinaal Timothy Dolan, de aartsbisschop van New York, gemeenschappelijke interessepunten en problemen besproken. Ook hebben meerdere katholieke leiders Utah bezocht. Bijvoorbeeld aartsbisschop Joseph Kurtz van Louisville (toen de voorzitter van de USCCB) heeft in 2016 Temple Square bezocht en aartsbisschop Charles J. Chaput uit Philadelphia heeft al vaker een toespraak aan de Brigham Young University gegeven. Hij heeft in 2015 ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen gevraagd om op de World Meeting of Families in Philadelphia beginselen van de heiligen der laatste dagen over de versterking van het gezin toe te lichten.

  In de voorbije decennia heeft de kerk in Utah een hechte band met het rooms-katholieke bisdom van Salt Lake City opgebouwd. President Ballard en ouderling Christofferson waren aanwezig bij de aanstelling van bisschop Oscar A. Solis. Hij werd in 2017 door paus Franciscus aangesteld als katholieke leider in Utah. President Ballard heeft toen gezegd: ‘Heiligen der laatste dagen koesteren de jarenlange vriendschap met de katholieke gemeenschap in Utah en over de hele wereld.’ President Ballard was ook aanwezig op de kerkelijke plechtigheid waarin aartsbisschop John C. Wester in Santa Fe (New Mexico) werd aangesteld. Aartsbisschop Wester was acht jaar lang de katholieke bisschop en voorganger van bisschop Solis in Utah.

  Aanvullende informatiebronnen

  Twee apostelen geven een virtuele rondleiding van de tempel in Rome

  De profeet wijdt de Rometempel (Italië) in

  Open dagen van de Rometempel

  Paus Franciscus begroet president Eyring