Publiek uitgenodigd voor VN-bespreking

klein kind

GENÈVE – Het publiek is uitgenodigd voor een conferentie met de titel Bevordering van scholing voor ontheemde bevolkingsgroepen: de essentiële samenwerking van godsdienstige, maatschappelijke en overheidsorganisaties in het Palais des Nations in Genève op 17 september 2019 om 10.00 uur.

Godsdienstige leiders, overheidsfunctionarissen en ambassadeurs komen op de conferentie bijeen om te bespreken hoe overheden en godsdienstige organisaties samen ontheemde bevolkingsgroepen door scholing kunnen versterken.

U kunt u voor de conferentie aanmelden op reg.unog.ch/event.

Godsdienstige organisaties zijn verantwoordelijk voor het ‘leeuwendeel’ van het humanitaire werk, zegt Carol F. McConkie, vrijwilliger overheidszaken van Latter-day Saint Charities, die het evenement helpt organiseren. ‘Dit is belangrijk omdat overheden het belang van godsdienstige organisaties vaak niet beseffen.’

helpende handen

McConkie zegt dat samenwerking in humanitair werk ‘van cruciaal belang’ is. Het doel is niet alleen om overheden en godsdienstige organisaties te laten samenwerken, maar ook om verschillende godsdiensten te verenigen. ‘Andersgelovigen kunnen echt eensgezind samenwerken’, legt McConkie uit. Tijdens de conferentie bespreken de deelnemers ervaringen en goede manieren om scholing voor ontheemde bevolkingsgroepen te voorzien.

Een ander doel is aan te tonen dat godsdienstige organisaties anderen niet proberen te bekeren door ze te helpen. McConkie zegt dat ze proberen ‘om mensen zich tot hun eigen geloof te laten wenden, dat hun sterkt […] door in moeilijke tijden emotionele en geestelijke steun te verlenen’.

Daarnaast trachten deze organisaties een eind aan onverdraagzaamheid te maken. ‘We hopen dat vervolging, onverdraagzaamheid en haatzaaierij zo beperkt of zelfs uitgeroeid wordt’, aldus McConkie.

Een lid van de Presiderende Bisschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en Sharon Eubank, directeur van Latter-day Saint Charities, zullen de conferentie bijwonen. Zuster Eubank is ook eerste raadgeefster in het algemeen presidium van de zustershulpvereniging, een van de grootste vrouwenorganisaties in de wereld met ruim zes miljoen leden.

Latter-day Saint Charities, dat het evenement helpt organiseren, heeft sinds 1985 miljoenen mensen in 195 landen geholpen met duurzaam voedsel, schoon water, noodhulp, vluchtelingenhulp, zorg voor moeders en pasgeborenen enzovoort. Het doel van de organisatie is alle rassen, volken en godsdiensten te dienen en mensen aan te moedigen om op hun beurt iets voor hun eigen gemeenschap te doen. Latter-day Saint Charities is een organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die de aansporing van Jezus Christus volgt om de hongerigen te voeden, de dorstigen te laven, de daklozen onderdak te bieden, de naakten te kleden, en de zieken en bezochten te bezoeken.

klaslokaal