Jong Volwassene regionale devotionals

In de komende twee maanden zullen president Oaks en zes leden van het Quorum der Twaalf Apostelen (via live-uitzendingen) tot jongvolwassenen spreken in afzonderlijke en aangewezen gebieden / regio's. Voor onze regio zal Elder Holland op 7 maart om 17:00 CET een uitzending verzorgen.