Ring Apeldoorn conferentie 16-17 september 2017

  Broeder en zuster Aartsen [L] Broeder en zuster Stekkinger [R]
  Pres. Kempenaers
  President Kempenaers 1e raadgever Ring Apeldoorn

  Op zaterdagavond opende Pres. Kempenaers (1e raadgever ringpresidium) de conferentie met het thema en zei dat wij stap voor stap in Christus voorwaarts kunnen streven.

  “Als we onze spieren willen trainen worden ze eigenlijk pas op het laatste stukje van de oefening sterker, net voordat er verzuring optreedt. Het is belangrijk om de ijzeren roede vast te houden, maar in de mist voelt ijzer koud aan. Ook dan moeten we niet loslaten.  Stralende hoop … dan denk ik aan doen met een glimlach. In LV 123 lezen we het verhaal van Joseph Smith in Liberty jail. Hij geeft daar a.h.w. een ‘peptalk’ aan zijn broeders om de dingen ‘blijmoedig’ te doen “.

  De alleenstaande vertegenwoordiger van de ring, Nick Sumter, had als onderwerp hoe je anderen kunt motiveren om te volharden. Hij geeft cursussen aan ouderen om te kunnen werken met een computer. Wat betekent motivatie voor hem?

  “Bij intrinsieke motivatie wil je iets voor jezelf bereiken. Bijvoorbeeld, ik wil gemotiveerd zijn de beloften na te leven, die ik met Hemelse Vader in de tempel heb gemaakt. Bij extrinsieke motivatie wil je anderen helpen motivatie te ontwikkelen. Dat deed Alma met het voorbeeld van het zaadje dat kan groeien onder goede omstandigheden (Alma 32:28). Om anderen te motiveren zullen we zelf enthousiast en overtuigd moeten zijn alvorens we dit kunnen overbrengen”.

  Twee zusters uit Groningen, die pas enkele maanden lid van de kerk zijn, gaven hun getuigenis over Alma 32:40:


  'En dus, indien gij het woord niet verzorgt en niet met het oog des geloofs uitziet naar de vrucht ervan, zult gij de vrucht van de boom des levens nooit kunnen plukken'


  zr Brandenbrug
  Zr. Brandenburg 1e raadgeefster ring ZHV presidium

  Zr. Brandenburg, 1e raadgeefster in het ring ZHV presidium, zei dat het thema aangeeft dat wij standvastig in Christus voorwaarts moeten streven.

  “Wat houdt dat eigenlijk in? Het betekent dat je niet moet ploeteren, maar in blijdschap moet doorgaan. De organisatie van de kerk is door God ingesteld en hierdoor volmaakt. Wij mensen vullen het echter onvolmaakt in, maar God accepteert dit. Dus wij horen anderen ook te accepteren met hun onvolmaaktheden. Het belangrijkste is dat ik zorg dat Christus mijn middelpunt is, mijn ogen op Hem zijn gericht en mijn fundament op Hem is gebouwd”.

  zr. de jonge
  Zr. de Jonge Ring ZHV presidium

  Zr. Karin de Jonge (ring ZHV presidente) vertelde dat er een wedstrijd voor een goed doel bestaat, waarin op hoge hakken van minimaal 7,5 cm wordt gelopen.

  “Je begint met stiletto hakken maar onderweg mag je ze uitdoen. Het belangrijkste is om tijdens de wedstrijd plezier te hebben en gewoon te eindigen. We hebben allemaal onze eigen wedstrijden, zoals het groot brengen van onze kinderen en hoe we hen leren de juiste dingen te doen. Ik loop zelf regelmatig hard en dan heb ik de juiste schoenen en kleding aan. We lopen natuurlijk allemaal het liefst onder de meest gunstige omstandigheden, maar soms is het leven niet zo. Dan moeten wij onszelf vragen hoe wij hiermee om gaan. In 2 Nephi 2:25 lezen we: “… en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.” Hemelse Vader houdt van ieder van ons. Of we onze wedstrijden nu wél of niet als eerste geëindigd hebben.

  pres. de Jonge
  President de Jonge 2e raadgever ringpresidium

  Op zondagochtend lichtte Pres. de Jonge (2e raadgever ringpresidium) het ‘zich vergasten aan het woord van Christus’ uit het conferentiethema verder toe:

  “Ik sport graag en ondanks een goed getraind lichaam is er een moment waarin je ‘stil’ kunt vallen.  Ik vraag mezelf af of ik soms geestelijk stil val? In de vorige ringconferentie deed president Hulleman aan ons de oproep om dagelijks 20 min. in de schriften te lezen. Het is geen groot offer maar doe ik het iedere dag? In 2 Kon. 5 kunnen we het verhaal lezen over de genezing van Naäman. Elisa geeft hem de raad om zich zeven maal in de Jordaan te gaan wassen maar Naäman verwondert zich over de simpelheid van de opdracht. Terugdenkend aan het advies van onze ringpresident vraag ik mijzelf: Als ik simpel advies krijg, volg ik dit dan op? Elder Oaks zegt dat het vergasten aan het woord van Christus een middel van de Heer is om ons inzicht te geven wat belangrijk is in ons leven”.

  Pres. Hulleman (ringpresident) zei dat de Heer met een ieder werkt die openstaat voor openbaring.
   

  “Maar als onze verwachtingen totaal anders zijn als wat de werkelijkheid wordt, dan kan er depressiviteit optreden. Of het nu gaat over een carrière, huwelijk of ouderschap, er kan teleur-stelling volgen. En als we niet vinden wat we zoeken kan dit tot onzekerheid leiden. Elder Hales heeft gezegd dat als we dit in ons leven tegenkomen, we de kans krijgen om te groeien en sterker te worden. In de schriften staat ‘Wij wachten op de Heer’ en volgens Jeremia betekent dit dat als we voor geloof en hoop blijven kiezen en met ons gehele hart naar God blijven zoeken, we Hem zullen vinden en Hij ons lot zal keren.


  God heeft de macht om alles te genezen; alle verdriet en emoties. Dat noemen wij ‘de tedere genade van de Heer’.


  God vraagt van ons om een eindeloos geloof én vertrouwen in Hem te hebben. Hij laat u nooit in de steek. Als u de punten volgt die Elder Hales adviseert, dan komt er een moment dat u weer warmte zal voelen. Dan zult u weten dat Hij betrouwbaar is en dat u zich op Hem kunt verlaten.  Het is belangrijk dat wij open staan voor mensen die even in een kloof of dal zitten en die niet meer voelen wat ze zouden kunnen voelen. We moeten de drempels van onze kerk verlagen. De kerk  moet een veilige plaats zijn waar iedereen welkom is”.

  zr Coenen
  zr. Koenen

  Zr. Koenen illustreerde met een verhaal uit de film ‘De hut’ wat het evangelie voor haar in het dagelijkse leven betekent.

  Centraal in deze film staat een gezin dat gevraagd wordt om te offeren maar niet ieder gezinslid begrijpt waarom dit nodig is. Ze betrekt dit op haar eigen leven door de vele uitdagingen die zij in het afgelopen jaar heeft gekregen. Door de film heeft ze geleerd voor ogen te houden dat God liefdevol en goed is, dat haar hart kan helen en dat de verzoening ook op haar van toepassing is.

  hulleman
  br. Hyrum Hulleman

  Br. Hyrum Hulleman heeft in de England South mission gediend en vertelde hoe hij op zending heeft geleerd om te volharden.

  “Het doel van zendingswerk is om anderen uit te nodigen tot Christus te komen. Voor mij was het moeilijk om iedere dag om 6:30 uur op te staan. Ook vond ik het In het begin moeilijk om met mensen op straat te spreken, maar later in mijn zending ging dit steeds beter. Ik vond het een uitdaging om te volharden met onderzoekers. Eens werkten mijn collega en ik in een gebied waar weinig informatie was over leden en onderzoekers, dus deelden we alleen maar flyers uit op straat. Op een dag kwamen we Albert tegen, een Kantonees sprekende Chinees. Het was moeilijk om hem te onderwijzen maar er kwam een zuster in ons gebied die Kantonees sprak. Na vele maanden onderwijs, ik was toen al overgeplaatst, was Albert bereid om zijn leven in te richten zodat hij zich kon laten dopen”.

  scheidend patriarch aartssen
  Br. Aartsen Scheidend ring Patriarch

  Br. Aartsen, scheidend ring Patriarch, vertelde dat hij deze dag hier met een bezwaard hart stond.
   

  “In 2006 was ik blij te werken als leerkracht in het jeugdwerk. Op zekere dag had ik een gesprek met de ringpresident, maar ik begreep niet wat hij zocht. Ik zei hem nog wel ‘U zult de juiste persoon vinden’. Toen ik enige tijd later werd geroepen als Patriarch moest ik denken aan de woorden van de Vader: Mijn woorden zijn niet uw woorden en Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. President Hinckley en Elder Packer voegden hun woorden hier aan toe en schreven mij dat ik in deze roeping geen raadgevers kreeg en dat niemand in de ring dichter bij de Heer diende te zijn als ik”.

  stekkinger
  br. Stekkinger Ring Patriarch

  Br. Stekkinger, de nieuwe ring Patriarch, zei dat deze roeping een enorme verrassing voor hem was.

  “Ik weet wel dat het priesterschap hersteld is en daarom weet ik dat dit werk van de Heer is. Ik heb een getuigenis van Jezus Christus. Hij staat aan het hoofd van deze kerk. Er is onderzoek gedaan naar het belang van oriëntatiepunten. Het schijnt dat als mensen de weg kwijt zijn, ze vaak  in rondjes lopen. Pres. Uchtdorf heeft eens gezegd dat we zonder Gods woord in rondjes lopen en geneigd zijn te verdwalen. Conferentie toespraken zijn oriëntatie punten, echter alleen als we werken met de aanbevelingen die ons worden gegeven. Patriarchale zegens zijn dit ook en volgens pres. Monson zijn ze een waardevol geestelijk kompas. Lees de woorden en overpeins ze want dit zal meer duidelijkheid en zekerheid in uw leven geven”. 

  President en Zr. Bunnell (Zendingspresident en echtgenote)

  Zr. Bunnell: “Wij zijn als zending begonnen met het lezen van het Boek van Mormon en ik besef steeds meer dat het lezen van al die oorlogen in het Boek van Mormon ons leert hoe we in deze laatste dagen moeten leven”.

  President Bunnell: “Ik denk vaak aan mijn patriarchale zegen en aan de woorden van Elder Holland die hij afgelopen week gaf in een getuigenis vergadering. Hij had twee dagen in zijn schema vrijgemaakt om de zendingspresidenten in Europa toe te spreken. Hij zei dat het Eerste Presidium nog steeds iedere dag bijeenkomt, ondanks de slechte gezondheid van president Monson. Er is ons beloofd dat er vooruitgang zal komen in Europa maar wanneer is bij de Heer alleen bekend”.

  president hulleman
  President Hulleman Ring President

  Pres. Hulleman (ringpresident)

  “Ik hoop dat wij allen met een ‘onderwijsbaar hart’ bij deze ringconferentie hebben gezeten. In de opbouw van dit werk heeft iedereen zijn unieke persoonlijke taken. Koester de woorden uit uw patriarchale zegen. Ik wil graag de lessen met u delen, die ik op mijn zending heb geleerd van Elder Maxwell. Hij vertelde dat er drie regels zijn voor zendelingen:

  1. Spijt moet je niet recyclen. Het is goed om te leren uit het verleden, maar niet om er in te blijven hangen.

  2. Naast geloven in het evangelie is het belangrijk om te geloven in onze goddelijke kracht.
   Geloof in je eigen goddelijke potentie.

  3. Erkenning geven. Als we op pad zijn is het goed dat we familie en vrienden hebben die om ons geven, mensen die ons waarderen en complimenten geven, ons aanmoedigen en empathisch zijn. Een echte vriend blaast het kaf weg en dan blijft alleen het koren over.

  Ik geef u nogmaals de uitdaging zoals in de vorige ringconferentie, om uw dag te beginnen met 20 min. aan de Heer te geven:

  • Of door lezen in de schriften
  • Of door te luisteren naar een tape
  • Of door het kijken van een LDS YouTube film

  Hierdoor zal de kwaliteit van uw dag verhoogd worden doordat:

  • U beter contact met God heeft
  • U een beter begrip zult ontvangen wat Hij van u verlangt
  • U duidelijker zult zien wie u die dag kunt helpen
  • Er wegen voor u openen en God u meer duidelijk zal maken
  • U meer kracht en inzicht zult ontvangen
  • Er meer geestelijke gaven voor u vrijkomen

  Overpeins alle woorden die u gehoord hebt in uw hart en verbind er een actie aan