Verslag ringconferentie Ring Apeldoorn gehouden op 7 en 8 september 2019. 

Verslag ringconferentie Ring Apeldoorn gehouden op 7 en 8 september 2019.

Deze conferentie met als thema “Kom dan en volg mij” stond onder leiding van het nieuwe ringpresidium, t.w. President Jerry Bletterman met zijn raadgevers Hermann August en Michiel van Andel.

Op de zaterdagavond in het kerkgebouw van Apeldoorn spraken achtereenvolgens Benjamin Sprott uit de wijk Groningen die binnenkort op zending gaat naar Zimbabwe; Ascolt Meissner uit de wijk Arnhem over zendingswerk en evangelie onderwijs thuis; Sarah Busken uit de wijk Groningen over standvastig blijven in het evangelie en Gerrit Gerrits uit de wijk Zwolle over wat het voor hem persoonlijk betekent om bediening op een nieuwe, heiliger manier te doen.

Na de tussenlofzang spraken zuster Linda Buysse over geloof en winsten, gevolgd zendingspresident Jo Buysse waarom Amerikanen Europees voetbal niet begrijpen en dat we niet harder moeten lopen dan goed voor ons is. Slotspreker Michiel van Andel vertelde ons dat we op de Heer moeten vertrouwen als Hij iets van ons vraagt.

Op zondagmorgen werd de dienst in Apeldoorn live uitgezonden naar het kerkgebouw in Groningen. Freija van Heerde van de wijk Arnhem gaf haar getuigenis van het evangelie. Ze vertelde dat haar vriendin steeds een droom had dat Freija haar meenam naar de kerk dus besloot Freija om haar mee te nemen. Jake Bletterman uit de wijk Groningen had een leuke geste voor de kijkers in Groningen in petto. Plotseling verscheen ‘Hallo Groningen’ op het scherm, geschreven op de achterkant van zijn toespraak waarop een hartelijk gelach vanuit de kapel in Groningen volgde. Hij gaat ons verlaten voor een zending in de Staat Washington en vertelde wat een zendeling doet.

Marijke Top uit de wijk Apeldoorn nam ons vervolgens mee op haar levensreis en vertelde hoe zij haar getuigenis kreeg door persoonlijke schriftstudie. Daarna nam Wim Mulder uit de wijk Apeldoorn ons figuurlijk mee naar de diepten van de oceaan (zijn hobby is duiken) en gaf ons de raad om dan op het kompas te vertrouwen, vooral als je maar 3 meter voor je uit kan kijken. Hij vergeleek dat met de Geest waarop wij moeten vertrouwen en dat persoon-lijke openbaring een geweldige zegen is in deze tijd.

Zuster Judy Dorenbosch, mater van de Den Haagtempel, vertelde vervolgens in keurig Nederlands  hoe bijzonder het is om in de tempel te werken. Thuis werkten zij in de Jordan Rivertempel maar ze houdt van de Nederlandse leden en van het Nederlandse landschap en wil eigenlijk overal in Nederland wonen. Tempelpresident Henk Dorenbosch zei dat het precies 17 jaar geleden was dat de Den Haagtempel werd ingewijd. Tijdens de laatste bouwcontrole vanuit Salt Lake City konden de broeders niet geloven dat de tempel al 17 jaar in gebruik was geweest, zo mooi was hij nog. Hij vertelde dat zijn vrouw en hij alweer 1 jaar in de tempel werkzaam zijn en dat het een grote zegen voor hen is om hier te dienen. Hij nodigde een ieder uit om zo vaak als mogelijk naar de tempel te komen.

doorenbosch

Tot slot vertelde ringpresident Jerry Bletterman dat hun dochter binnenkort van haar zending in Zwitserland thuiskomt. Ondanks haar tegenslagen houdt ze van het zendingswerk. President Bletterman gaf vervolgens enkele voorbeelden van persoonlijke openbaring, waardoor hij de zendelingen kon ontmoeten die veel voor hem hadden betekend. Luister naar de Geest en doe het, was zijn advies.          

tempel zoetermeer