Ringconferentie Apeldoorn 8 en 9 februari 2020

Ringconferentie Apeldoorn 8 en 9 februari 2020

In het kerkgebouw van Apeldoorn werd op 8 februari de eerste bijeenkomst van de voorjaarsconferentie van de ring Apeldoorn gehouden, gepresideerd door de bezoekende gebiedszeventiger ouderling Markus Zarse uit Duitsland. Ook waren tempelpresident Henk Dorenbosch en zijn echtgenote Judy  en zendingspresident Jo Buysse en zijn echtgenote Linda aanwezig.

Broeder Hermann August, 1e raadgever in het ringpresidium, gaf in zijn toespraak aan dat onze hemelse Vader graag contact met ons wil hebben door gebed en dat gebed een sleutel is in ons leven. Hij zei dat een gezin dat met elkaar bidt bij elkaar blijft. Zuster Buijsse vertelde dat in de Schriften de uitnodiging ‘Kom tot Christus’ 28 maal voorkomt, waarvan 25 maal in het Boek van Mormon. Het doel van het Boek van Mormon is werkelijk om ons dichter tot Christus te brengen. President Buijsse raadde daarom iedereen aan op het pad naar Christus te blijven. Het slotwoord was aan ouderling Zarse die zei dat we niet alles perfect hoeven te doen, maar dat onze uiterste best goed genoeg is. Hij haalde het voorbeeld van Christus aan toen Hij de menigte brood en vis gaf en waar Hij zorgde voor overvloed toen dat nodig was. Ook de opdracht om de deurposten van de woningen van de Israëlieten in Egypte te besprenkelen was eenvoudig, maar de Heer zorgde voor het wonder. Christus heeft gewone mensen nodig die buitengewone dingen kunnen doen, waarna Hij ons verder helpt.

Ringconf. Apeldoorn
v.l.n.r. Michiel van Andel, 2e raadgever; Robert Dallinga, ringsecretaris; Ouderling Markus Zarse, gebiedszeventiger; Willem van Ooijen, ringadministrateur; Jerry Bletterman, ringpresident; Hemann August, 1e raadgever.

Op zondag 9 februari werd de tweede bijeenkomst gehouden in het gebouw “de Buitensociëteit” in Zwolle. Ook deze vergadering werd gepresideerd door ouderling Zarse.

Een pas teruggekeerde zendelinge van het zendingsgebied Rostov Rusland, zuster Daniëlle August, vertelde dat zendelingen in Rusland geen naambordje mogen dragen. In  het begin van haar zending ontmoette ze een jonge vrouw, die aan haar (Amerikaanse) collega vroeg of haar voorouders misschien uit Nederland kwamen. En het grappige antwoord was: ”Nee, van mij niet, maar die van mijn collega wel!” Het ijs was gebroken, het gesprek werd in het Nederlands voortgezet en 6 weken later werd deze jonge vrouw, die op zoek was naar de ware kerk, in Rusland gedoopt.

Zuster Nancy van Rooij, jonge vrouwen presidente van de ring, sprak hierna over het verwezenlijken van je dromen. Dankzij een vriendin werd ze al jong lid van de kerk en kon ze haar droom ‘om een bijzonder meisje te zijn’ verwezenlijken. Zuster Judy Dorenbosch, tempelmater, houdt van het prachtige Nederlandse landschap, speciaal de zonsopgang. Zij spoorde ons aan om op het verbondspad te blijven en om de tempel te bezoeken. De tempelpresident, broeder Henk Dorenbosch, legde uit dat een begiftiging een gave van God is.

Ringpresident Jerry Bletterman vertelde dat hij op zaterdagmorgen met ouderling Zarse een gezin wilde bezoeken op de achtste verdieping van een flatgebouw en hij nodigde broeder Bletterman uit om gezellig de trap te nemen! Hij vertelde dat angst onze visie kan vertroebelen maar dat we onze focus op de Heiland moeten houden. Hij moedigde ons aan om ons voor te bereiden zodat we mensen kunnen helpen die klaar zijn om het evangelie te accepteren.

Ouderling Zarse zei dat hij onlangs met een van zijn zoons de Den Haag tempel had bezocht voor zijn begiftiging. Daar sprak hij met de aanwezige jeugd en vertelde hun over het moedige voorbeeld van twee meisjes, die bij de inval van een bende in Independence (Missouri, USA) 110 bladzijden van de Leer en Verbonden hadden gered. Verder prees hij de moed van drie jongens, die in november 1856 de leden van de Martin handcar company letterlijk over het ijskoude water van de rivier droegen.

Hij vertelde over een ervaring met zijn vrouw Andrea, die hun baby uit het Boek van Mormon voorlas. Bij zijn opmerking dat de baby nog niet zoveel begreep antwoordde ze hem dat ‘het om het gevoel gaat’. Ouderling Zarse heeft in Maastricht een Chinese vriend, die hij had uitgenodigd om het evangelie te accepteren. Zijn vriend was heel aardig, maar hij bedankte hem emotioneel om lid te kunnen worden van de kerk van Christus. Wij moeten blijven proberen het evangelie en de liefde van Christus te verspreiden.