Ringconferentie Den Haag zondag 9 december 2018

  Een verslag van de ringconferentie van de ring den haag gehouden zondag 9 december 2018.
  Jeugdkoor Wassenaar
  Jeugdkoor Wassenaar

  De halfjaarlijkse conferentie van de ring Den Haag in het kerkgebouw van Zoetermeer werd zeer goed bezocht. Het was de eerste conferentie van onze ring waarbij zendingspresident en zuster Buysse en tempelpresident en zuster Dorenbosch sinds hun komst in Nederland aanwezig waren.

  Als eerste sprak president de Jong (raadgever in het ringpresidium) over volharding bij tegenslag. Hij haalde de profeet Enos aan over de worsteling die hij met God had, voordat hij vergeving van zijn zonden ontving. Ook sprak hij over de lofzang “Een arme zwerver moed’ en mat” waarin de Heer vraagt om als grootste blijk van trouw voor Hem te sterven. President de Jong worstelde de afgelopen tijd veel met zichzelf en hij dacht dat hij niet verder kon. “Tijdens een wandeling sprak ik met mijzelf over mijn getuigenis van Jezus Christus en het was alsof een stem mij vroeg: ‘“Kun je voor mij verder gaan? “” Het was alsof de Heiland voor mij stond. Nooit eerder heb ik dit zo sterk gevoeld en ik had weer vernieuwde moed om verder te gaan.”

  Daarna sprak zuster Muurling, die zojuist was ontheven als presidente van de ring zusterhulpvereniging omdat zij en haar man geroepen zijn om in de Den Haag tempel te dienen. Zij vond het geweldig om in haar roeping in de zusterhulpvereniging met anderen  samen te werken. Ze zei “Blijf met elkaar in gesprek want dan zullen we, ondanks de druk van de wereld, één met elkaar zijn. Zoek uw antwoorden in de schriften en in de woorden van onze leiders. Doe dit dagelijks en volg Jezus Christus. Door de druk van het leven zoek ik Hem te weinig, maar in de tempel leer ik de Godheid beter kennen.”

  Zuster Prosman, de nieuw geroepen presidente van de ring zusterhulpvereniging, vertelde over een ervaring uit haar werk als leerkracht biologie op een middelbare school. “Bij het nakijken van proefwerken zie ik dat veel leerlingen hun oorspronkelijke goede antwoorden foutief verbeteren. Het is statistisch aangetoond dat de eerste ingeving bijna altijd de beste is en zo is het ook met geloof.” Twijfel inspireert niet tot geloof. Sterke bomen, die tot natuurmonumenten zijn uitgegroeid, kunnen door zeer kleine schimmels in de wortels worden vernietigd. Zo kunnen kleine dingen ook ons geloof ondermijnen. Er staan in de schriften veel voorbeelden van twijfel, zoals Petrus die over het water wandelde totdat hij ging twijfelen. Twijfels nemen toe als onze lasten zwaar lijken te worden. Bid als we twijfelen. Wees integer en blijf op vast grond staan. Zij bedankte ons voor ons voorbeeld waardoor wij anderen sterken in hun geloof.

  Daarna richtte David Reijnders als de ring jongemannen president zich tot de jeugd. Hij vertelde wat zijn zicht op de tempel is: hoofdzakelijk een plaats voor ouderen en vaak heeft hij geen tijd om er naar toe te gaan. In het Boek van Mormon leren we dat de Heer door geloof in Hem zwakke dingen sterk voor ons zal laten worden (Ether 12:27). “Ik had een zwakheid waarvan ik niet wist dat ik die had” zei broeder Reijnders. “Er zijn twee manieren waarop we onze medemens kunnen bezien: als project of als persoon. Zie ik mijn voorouders werkelijk als mensen of als objecten? Er zijn in mijn omgeving familieleden die met tempelwerk bezig zijn zoals mijn vader en een van mijn nichtjes. Zij is met familiegeschiedenis begonnen toen ze twaalf jaar oud was en is nu consulent in haar wijk en een groot voorbeeld voor mij.”

  Thomas Bechan vertelde ons over nauwkeurige gehoorzaamheid in het onderhouden van de geboden. Hoe bouwen wij ons geestelijk huis? Hij haalde twee ervaringen aan waarin hij werd gevraagd om cement te maken en hoe moeilijk het was om de juiste verhoudingen van zand, mortel en water te vinden. “Maak geestelijk sterke muren door balans in uw leven” zei hij. “De kerk richt zich steeds meer op de ontwikkeling van een sterk (t)huis.  Als wij zonder voldoende geestelijke isolatie door middel van gebed, schriftstudie en tempelbezoek leven  zullen wij de warmte van de Heer verliezen. Bespreek in uw gezin of met elkaar hoe u het geestelijke cement van de muren van uw huis kunt versterken.

  De ringpatriarch broeder Hogervorst vertelde dat mislukkingen nieuwe stappen zijn naar succes. De gloeilamp werd uitgevonden door duizend mislukte pogingen, die allen stappen waren naar het einddoel. We kunnen groeien door tegenslag en uitdagingen. We moeten worden zoals God ons heeft bestemd, hoeveel pogingen dit ook vergt. Laten we nooit opgeven op onze tocht naar volmaking.

  President en zuster Buysse en Dorenbosch
  President en zuster Buysse en Dorenbosch

  Zuster Buysse, vrouw van de zendingspresident, dankte ons voor de zorg voor de zendelingen. Vandaag hebben we gehoord hoe wij de wereld kunnen verlichten. Als we onze geestelijke vitamines nemen dan zullen we onze wapenuitrusting sterker maken. President Buysse vertelde enkele ervaringen over de moeilijkheden in zijn gezin toen zijn vrouw en hij jonger waren. Hij ontdekte in de jaren daarna dat we alle uitdagingen kunnen overwinnen als we ons op Christus richten.

  President Scheltinga, ringpresident, sloot de conferentie af met een samenvatting van de veranderingen in de kerk in de afgelopen jaren, die gericht zijn op meer geestelijke groei en een toename van bekering. Hij haalde de gelijkenis van de tien wijze en dwaze maagden aan en zei dat dit de tijd was om onze lampen te vullen. Bestudeer thuis de schriften zoals onze leiders ons vragen. De kloof tussen de wereld en de kerk wordt steeds groter en wij moeten oppassen om hier niet tussen te vallen.