25 sep, 2020 18:00 hours (BST, UTC +1)

Rising Generation zomer uitzending

De eerste zomeruitzending voor de 'Rising Generation' van Europa is aangekondigd door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het zal worden getoond op de officiële Facebook-pagina's van de kerk in elk land op 24 juli 2020 om 18:00 uur (BST, UTC +1). Het uitgezonden thema is 'Go and Do Good' en alle jongeren, voltijdzendelingen en jongvolwassenen (getrouwd of alleenstaand) zullen worden aangemoedigd om contact te leggen en deel te nemen aan activiteiten en serviceprojecten die spirituele, sociale, fysieke en intellectuele groei kunnen bieden. . Vanwege de huidige COVID-19-pandemie zal deze eerste uitzending in het Engels worden uitgezonden met ondertitels in 22 talen.

De uitzending van juli is de eerste van een serie van drie uitzendingen die deze zomer zullen plaatsvinden, allemaal gemaakt door en gericht op de Rising Generation. Voltijdzendelingen die momenteel in Europa dienen, worden ook uitgenodigd om deel te nemen. Iedereen is welkom om hun vrienden uit te nodigen, ongeacht of ze lid van de kerk zijn of niet om naar de uitzending te kijken en anderen van dienst te zijn.

De gastheren van de uitzending zijn Iréne Kabongo uit België en Ben Warner uit het VK. Ouderling Erich W. Kopischke, die als tweede raadgever in het gebiedspresidium Europa fungeert, zal zich bij hen voegen als hun speciale gast. Ouderling Kopischke zei dat hij hoopt dat deze uitzending echt het startpunt is om de hele opkomende generatie te betrekken bij het uitgaan en het goede doen. In uw persoonlijke inspanningen om anderen de hand te reiken en te dienen, wordt u een werktuig in de handen van de Heer om hen te troosten die troost nodig hebben, om hen te dienen die een helpende hand nodig hebben, zei hij. Je wordt een krachtige invloed ten goede en het gevoel van doelgerichtheid en geluk keert terug naar je eigen hart.

Irène Kabongo is 27 jaar en woont momenteel in Parijs. Ze vervulde een voltijdzending voor de kerk in Nieuw-Zeeland. Toen ze werd uitgenodigd om het evenement mede te organiseren, verklaarde ze dat ze verheugd was getuige te zijn van het werk van het samenstellen van de uitzending en het hele Rising Generation Young Adult-initiatief.

De andere gastheer, Ben Warner, is 26 jaar en woont in Kent, Engeland. Hij was een voltijdzendeling in New York City in het Spaanstalige programma. Hij is momenteel lid van de Adviesraad voor jongvolwassenen in Euopa en is vanaf de start bij dit initiatief betrokken. Hij legt uit dat de uitzendingen zijn ontworpen om de diversiteit van de Rising Generation in heel Europa te weerspiegelen, en om inspirerende voorbeelden te laten zien van authentieke, mondige en gepassioneerde jonge mensen in de buurt. De eerste uitzending zal bijdragen uit Duitsland, Griekenland, Polen, Spanje en het VK. Voor degenen die de uitzending niet kunnen bekijken wanneer deze in première gaat op de respectievelijke Facebook-pagina 's van het land. Op 24 juli, zal een volledige opname onmiddellijk beschikbaar zijn om op een later tijdstip te bekijken.

Rising Generation Summer Broadcasts