Sabbatheiliging heiligt ons

  Sabbatheiliging heiligt ons

  Boodschap van de gebiedsleiding

  paul-v-johnson_200x250.jpg

  Ouderling Paul V. Johnson 
  Eerste raadgever gebiedspresidium Europa


  In dit leven streven we ernaar om meer zoals onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, te worden. We willen meer over Hen te weten komen en we willen doen wat Zij van ons vragen. We willen geheiligd of heilig worden omdat Zij heilig zijn. De sabbatdag is een van de zaken die ons in staat stellen heiliger te worden.  De sabbat is ter wille van ons gemaakt (zie Markus 2:27) om ons te helpen en ons tot zegen te zijn.  Ons is geboden ‘de sabbatdag [te] vieren om die heilig te houden’ (LV 68:29). Sabbatheiliging heiligt ons.

  Welke rol speelt de sabbatdag in onze heiliging? De Heer heeft gezegd dat we door op zijn heilige dag naar het huis des gebeds te gaan en onze offeranden te offeren, onszelf onbesmet van de wereld kunnen bewaren (zie LV 59:9). Onszelf onbesmet van de wereld bewaren, kan als een uitnodiging beschouwd worden, maar het is ook een enorme zegen die uit sabbatheiliging voortvloeit. Heilig zijn betekent onder andere rein zijn, en onszelf onbesmet van de wereld bewaren, is een grote stap op weg naar heiligheid.

  De verordening van het avondmaal is een belangrijk onderdeel van rein blijven. Als wij goed leven en deelnemen aan het avondmaal, is onze belofte dat we ‘zijn Geest altijd bij [ons] mogen hebben’ (LV 20:77). De Geest heiligt of reinigt ons (zie 3 Nephi 27:20).

  We worden heiliger door meer over de Heiland te weten te komen en zijn voorbeeld te volgen. We komen meer over Hem te weten door onze bijeenkomsten en lessen bij te wonen en door onze persoonlijke studie en zondagse aanbidding.

  We worden ook heiliger door ons meer op anderen te concentreren, zoals de Heiland dat tijdens zijn aardse bediening deed. Als we onze kerkroeping vervullen, dienen we anderen. We kunnen onze vrienden mee naar de kerk nemen of thuis uitnodigen en hun de zegeningen van het evangelie aanbieden. We kunnen onze voorouders de hand reiken door hun gegevens op te zoeken en ervoor te zorgen dat ze de tempelverordeningen kunnen ontvangen. We kunnen onze familiebanden sterken en anderen tot zegen zijn door onze liefde voor hen te tonen.

  President Russell M. Nelson heeft gezegd dat de sabbat ‘een onderbreking van de dagelijkse ontberingen, en een kans op geestelijke en fysieke hernieuwing’ is. (Liahona, mei 2015.)

  President Nelson legde ook uit dat hij besefte dat zijn gedrag en houding op de sabbat een teken was tussen hem en zijn hemelse Vader. In plaats van een lijstje te hebben met wat wel en niet kon, zei hij: ‘Als ik moest besluiten of een bezigheid gepast was voor de sabbat, vroeg ik mezelf gewoon af: “Wat voor teken wil ik God geven?” Die vraag maakte mijn keuzen voor de sabbat volkomen duidelijk.’ (Liahona, mei 2015.)

  ‘Wanneer een volk de sabbatviering gaat verwaarlozen, heeft dat uitwerking op alle aspecten van het leven en zal zijn godsdienstige leven in verval raken.’ (Gids bij de Schriften, Sabbatdag.) Dat beginsel is niet alleen op een volk van toepassing, maar ook op een mens.  Als iemand de sabbatviering gaat verwaarlozen, heeft dat uitwerking op alle aspecten van zijn leven en zal zijn godsdienstige leven in verval raken. Maar als we de sabbat wél heiligen, heeft dat een positieve uitwerking op alle aspecten van ons leven en worden we heiliger.

  Wat is de sabbat toch een grote zegen! In deze gevallen wereld met vele beproevingen heeft de Heer ons een dag gegeven die, als we hem nauwlettend in acht nemen, niet alleen een verlustiging zal zijn (zie Jesaja 58:13–14), maar ons ook zal heiligen — heilig voor de Heer.