Samen voor de Stad

  Samen voor de Stad

  In Zoetermeer neemt de Kerk deel aan een overleg platform van diverse Levensbeschouwelijke organisaties. Christenen (Katholieken, Protestanten, HLD), Moslims (Marokkaans, Turks, Surinaams), Boeddhisten, Joden, voormalig Syrische vluchtelingen, Eritrese statushouders en humanisten.

  Dit platform organiseert o.a. jaarlijks een dienstbetoonproject voor de stad en ontwikkelt activiteiten tijdens de jaarlijkse Vredesweek in september. Het dienstbetoonproject wordt begeleid door Stichting Present, de vredesweek activiteiten worden ondersteund door PAX.

  Op 7 april was het jaarlijks dienstbetoonproject. Vrijwilligers uit alle groeperingen werden door Stichting Present ingedeeld om te helpen bij verschillende projecten. Zendelingen en Eritreeërs werkten samen bij het opknappen van een Kinderspeelboerderij. Zendelingen en Leden van de kerk werkten samen met anderen bij het opknappen van huizen en tuinen van mensen met een beperking.

  Samen voor de Stad
  Zendelingen aan het werk

  Aan het eind van de dag was er een gezamenlijke maaltijd voor alle vrijwilligers. Vorig jaar werd deze verzorgd door onze kerk. Dit jaar werd ze verzorgd door de Al Qibla Moskee (waar de gelovigen van voornamelijk Marokkaanse afkomst bijeenkomen).

  Het is geweldig fijn om te ervaren dat we met elkaar in gezamenlijke projecten goed kunnen samenwerken en leuke gesprekken kunnen hebben, terwijl we in religieus opzicht heel veel van elkaar verschillen. Het was een samenbindende ervaring voor zowel de helpers als de geholpenen.