Samenvoeging gemeenten Alkmaar en Den Helder

    Samenvoeging gemeenten Alkmaar en Den Helder

    Hoe is het, als je gemeente wordt opgeheven en je plotseling met z’n allen naar een andere stad moet om naar de kerk te gaan? Hoe is het, als je als gemeente van de ene dag op de andere er dertig leden bij krijgt? De leden van de gemeenten Den Helder en Alkmaar hebben hier ervaring mee want eind augustus jl zijn zij samengevoegd. We vroegen een aantal leden om iets hierover te zeggen.

    Een broeder uit Den Helder: ”Jammer dat onze gemeente moest sluiten. Maar helemaal onverwacht kwam het niet, want het kerkbeleid voor Europa om kleinere units samen te voegen met grotere was al eerder bekend gemaakt. Dus voor Den Helder hing het al in de lucht”. Een ander vult aan: “Het draaiend houden van de gemeente Den Helder rustte op de schouders van slechts enkele leden. Dit kon zo niet doorgaan. Het is naar mijn mening de enige juiste beslissing dat de gemeente Den Helder bij Alkmaar is gevoegd”.

    In de gemeente Alkmaar keken de leden verrast op toen ze deze mededeling te horen kregen. Nog meer verrast was men om te vernemen dat dit de volgende zondag al zou gebeuren. Men liet er zogezegd geen gras over groeien. Die dag was de kapel helemaal vol: 80 in plaats van 50 leden. Veel mensen begroetten elkaar als oude vrienden. Velen kennen elkaar van vroeger en van jeugdkampen. Een broeder uit Alkmaar: “Aangezien ik diverse broeders en zusters van Den Helder door ring- en tempelbezoek al ken, is het niet vreemd voor mij om met hen op zondag te vergaderen”. Een andere zuster: “ Ik vind het veel gezelliger om met meer mensen te zijn. Het is leuk ze te zien, ook het zingen klinkt beter”.

    De komende maanden gaat er gewerkt worden aan het tot stand komen van de eenheid en zullen er zoveel mogelijk activiteiten worden georganiseerd om dit te bevorderen. De goede wil is bij alle leden aanwezig en als we de taken uitvoeren die bij onze roeping horen en onze roeping groot maken, dan komen we verder. We moeten leren omgaan met veranderingen. De Pioniers kregen soms te horen dat ze hun woonplaats, waarin ze veel geïnvesteerd hadden, moesten verlaten om zich ergens anders te vestigen. Hun gehoorzaamheid is een voorbeeld voor ons. Bij deze samen-voeging zal de vriendschap, die er al was tussen de leden van beide gemeenten, zich tot liefde omvormen en beide zullen het cement worden van een prachtige eenheid.