Stoffelijke zelfredzaamheid bevorderen

Boodschap Gebiedsleiding

charles christopher

In het Verenigd Koninkrijk is 6 april de start van het fiscale jaar. Als gepensioneerd financieel consulent heeft die datum voor mij dus meer dan een geestelijke betekenis. Ik weet nog dat ik voorbereidingen moest treffen om de belastingverplichtingen van mijn cliënten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat hun zaken in orde waren voor het nieuwe fiscale jaar. Het was een doorlopend proces en vergde gezamenlijke inspanning en voorbereiding.

Ook stoffelijke zelfredzaamheid vergt voorbereiding en is geen eenmalig proces. Wat zou het fijn zijn als we slechts één dag per jaar ons uiterste best hoefden te doen en er verder niet meer aan hoefden te denken!

Zo werkt het niet! Stoffelijke zelfredzaamheid, het vermogen om voor onszelf, ons gezin en anderen te zorgen, is een levenswerk. Dat vermogen vergt dat we hard werken, studeren en mediteren. Het vergt een vast voornemen en misschien vooral geloof en zelfbeheersing.

In dit artikel behandel ik persoonlijke financiën, één aspect van stoffelijke zelfredzaamheid.

Er staat geschreven: ‘Indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen.’[1] We ontwikkelen geloof door naar onze leiders te luisteren en op hun geïnspireerde raad te vertrouwen. Ze raden ons bijvoorbeeld aan om schulden te vermijden (of ze zo spoedig mogelijk af te betalen) door niet meer uit te geven dan er binnenkomt en tiende en vastengave te betalen, zodat de Heer de vensters van de hemel voor ons kan openen.[2]

Ik heb veel leden met financiële problemen advies gegeven. Het is een beetje zoals op dieet gaan. Men begint er vol goede moed aan, maar geeft het vervolgens zo snel op dat het eigenlijk geen kans krijgt. Weinigen passen de geleerde beginselen lang genoeg toe om er baat bij te hebben. ‘Gij hebt ons harde dingen verkondigd, meer dan wij kunnen verdragen.’3

Een van mijn cliënten, een klein bedrijf, deed het erg goed, maar de directeur kocht tegen mijn advies in een luxeauto van bijna 80.000 euro. Want zijn buurman had er ook één! Ik zei tegen hem dat het nieuwe er al gauw af zou zijn en dat hij dan met de kosten bleef zitten. Kort daarop belde hij me op.

 ‘Je had gelijk, Chris’, zei hij. ‘Het is slechts een brok metaal en nu kunnen we deze maand onze schulden niet afbetalen.’

Het bedrijf ging bankroet. Dat was een hard gelag, want het had niet hoeven gebeuren.

We doen aankopen omdat we het beeld in stand willen houden dat anderen volgens ons van ons hebben!  Ik noem dat ‘voor andere mensen kopen’. Trots, egotrips, noem het wat u wilt, kan tragische gevolgen hebben.

Vergelijk het bovenstaande verhaal met dat van ‘Nare Nick’ uit Portugal, die in Engeland werk ging zoeken. Hij was in de twintig en getrouwd. Ik maakte zijn eerste hypotheek rond. Hij werkte hard, maar werd door zijn leeftijdgenoten als gierig beschouwd, kortom een nare vent. Hij nam zijn vrouw nooit mee uit, ging niet op vakantie en kocht geen geschenken. Hij werkte tot hij erbij neerviel.

Binnen enkele jaren had hij zijn hypotheek afbetaald en genoeg gespaard om naar Portugal terug te keren, een huis voor zijn gezin te bouwen, en twee appartementen die hij verhuurde. Het laatste wat ik over Nick heb gehoord, is dat hij nog een bedrijf gestart is. ‘Nare Nick’ was niet naar! Hij had een visie, stelde doelen en bracht offers voor de financiële zekerheid van zijn gezin. Hij kocht alleen het noodzakelijke; zijn verlangens moesten wachten.

En wij? Kopen wij ‘voor andere mensen’? Of zijn we geduldig genoeg om te wachten, zodat we uit de schulden blijven, behalve voor het essentiële — misschien een opleiding, een huis en een bescheiden auto — en zelfs dan betalen we ze zo spoedig mogelijk af. We behoren onze tiende en vastengave te betalen.  Ik getuig dat de Heer ons echt zegent en dat we op voorwaarde van gehoorzaamheid voorspoedig zullen zijn. Dat weet ik uit eigen ervaring.

Als we in deze materiële wereld op te grote voet leven, laten we dan op onze schreden terugkeren. U behoort slechts voor de genoemde essentiële zaken een lening aan te gaan, zelfs als uw zitbank aan vervanging toe is! Beslis wat u wilt, stel doelen en maak plannen om uw verlangens door te budgetteren te bereiken. Bid en werk eraan. Dat zijn de ingrediënten van succes!

 


[1] LV 38:30

[2] Maleachi 3:10

3 1 Nephi 16:1