Avondmaal

    Leven volgens de principes van het evangelie van Jezus Christus zorgt voor geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid.   
    Heilig zijn betekent onder andere rein zijn, en onszelf onbesmet van de wereld bewaren, is een grote stap op weg naar heiligheid.