Boek van Mormon

    Het Boek van Mormon gaat over Gods liefde voor al zijn kinderen. Ontdek wat de rol van het Boek van Mormon in de geschiedenis van het mormonisme was en hoe het u vandaag tot zegen kan zijn.
    Student filosofie Koen van de Glind liet zich dopen als mormoon. Een artikel overgenomen uit de universiteitskrant van Groningen.