Hoofdnavigatie overslaan

Boodschap Gebiedsleiding

Mijn liefde voor de tempel is ontstaan toen ik nog een kind was. Ik kende de tempel alleen van foto’s en verhalen.
Geloof in de Heer Jezus Christus en een persoonlijke band met Hem zijn cruciaal in ons leven.
Uit ervaring weet ik dat het belangrijkste doel, ‘Volg de profeet’, tot de grootste zegeningen leidt. Als we de profeet volgen in alle raad die hij ons geeft, ‘zal ons geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus sterker worden’.
In de maand december verkleden kinderen zich in badjassen en handdoeken om op school of in de kerk het kerstverhaal uit te beelden.
Is er een betere manier om het evangelie te verkondigen dan bij onze naleving ervan zichtbaar gelukkig te zijn?
Ieder van ons maakt stormen mee. We krijgen te maken met tijden van rouw, verlies, ziekte, financiële zorgen, onzekerheid, en allerlei strubbelingen.
Laten we ons verheugen over de kracht van de ‘jeugd van Zion’, die zonder onbevreesd de woelige stormen van deze tijd trotseert.
De gezinsavond is een van de hulpmiddelen die we in de kerk hebben om ons gezin te versterken, te verenigen, plannen te maken, doelen te stellen, te bidden, leerstellige vragen te beantwoorden en plezier te hebben.
Jezus Christus kent u en geeft u geestelijke leiding wanneer die het nuttigst is. We kunnen ons vermogen om zijn leiding te voelen en te begrijpen vergroten.
Maak kennis met de leiders van het gebied Europa
Als wij ons in nederig gebed en vasten tot Hem wenden en zijn hulp inroepen, ontvangen we keer op keer een getuigenis dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en dat Hij de weg terug naar huis voor ons heeft voorbereid.
Het is mijn gebed dat de wet van tiende voor ieder van ons, de heiligen van de Heer, de basis van onze zoektocht naar stoffelijke en uiteindelijk geestelijke zelfredzaamheid wordt.
Volgens het patroon dat de Heiland heeft ingesteld, moeten de leden van zijn kerk op de sabbatdag samenkomen om aan het avondmaal deel te nemen.
Onze geestelijke dagindeling moet regelmatige geestelijke oefening bevatten zoals dagelijks gebed en Schriftstudie, dienstbetoon en wekelijkse geestelijke voeding.
Maak kennis met de leiders van het gebied Europa
Van onszelf geven, is een liefdevol geschenk van onschatbare waarde. En het wordt ironisch genoeg groter als we het weggeven. Misschien is dit waar de Heiland aan dacht toen Hij zei: ‘Wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
Ontdek de komende algemene conferentie uw koning-Benjamintoespraak. De algemene conferentie is bij de tempel. Wees zowel een hoorder als een dader van het woord.
Door op zondag samen zo tijd door te brengen dat we aan God denken en Hem eren, kan de sabbat voor ons een echte ‘verlustiging’ worden.
De sabbatdag biedt ons ongeëvenaarde rust van de zorgen van deze roerige wereld en van de alomtegenwoordige invloed van de media.
Het is duidelijk hoe onze voorouders dankzij plaatsvervangend werk tot volmaking kunnen komen, want zonder ons zouden ze de noodzakelijke heilsverordeningen niet kunnen ontvangen.
Dankzij ons eenvoudige gebiedsplan kunnen we van de Heiland en zijn liefde leren. De drie stappen brengen ons dichter tot Hem en zijn leringen.
Als we in deze materiële wereld op te grote voet leven, laten we dan op onze schreden terugkeren. Beslis wat u wilt, stel doelen en maak plannen om uw verlangens door te budgetteren te bereiken. Bid en werk eraan. Dat zijn de ingrediënten van succes!
We kunnen zelfredzaam worden door de raad van het Eerste Presidium op te volgen en deze eenvoudige dingen in ons persoonlijk en gezinsleven toe te passen.
Laten we inspiratie nastreven om te weten welke uitnodigingen we onze vrienden kunnen geven. En mogen we het geloof en de toewijding hebben om een stap verder te gaan en mensen uit te nodigen, zodat we diezelfde vreugde mogen voelen.
Als we onze ogen en hart openen, kunnen we iemand in deze bijzondere tijd tot zegen zijn met onze goedheid. 
In deze tijd komen er uit alle richtingen stemmen op ons af. De hoeveelheid informatie die we op een dag te verwerken krijgen, is nog nooit zo groot geweest. Wat moeten we met al die informatie doen en hoe weten we wat echt belangrijk is?
Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
Mogen we anderen liefhebben, dienen en tot zegen zijn en zij zullen ons liefde geven, dienen en tot zegen zijn.
Als u nog geen gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging om een vriend of kennis mee te nemen, zijn de komende zomermaanden wellicht een goede gelegenheid.
We moedigen u opnieuw aan om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid zijn onderling verbonden in het evangelie van Jezus Christus.
Leven volgens de principes van het evangelie van Jezus Christus zorgt voor geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid.   
Onze vrienden werden geraakt door de geest en konden de leerstellingen van christus erkennen tijdens de kerkdienst. 
Heilig zijn betekent onder andere rein zijn, en onszelf onbesmet van de wereld bewaren, is een grote stap op weg naar heiligheid.
Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn liefde voor ons is oneindig groot.
Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten
Het vereenvoudigde gebiedsplan is in januari gelanceerd. We zijn nu halverwege het jaar. Dit is een goed moment om uzelf af te vragen hoe u ervoor staat met de drie prioriteiten.
Door de roede van ijzer vast te houden, oogsten de trouwe Europese heiligen de vruchten die de Heer hun belooft en worden ze zowel op geestelijk als stoffelijk gebied zelfredzamer.
In ons geloof vinden we het bereiken van zowel geestelijke als stoffelijke zelfredzaamheid belangrijk.
Er zal een grote zifting plaatsvinden en velen zullen vallen; want […] er  komt een test aan, en wie zal er standhouden?
Er is vandaag de dag meer dan ooit behoefte aan het voorbeeld van rechtschapen ouders.
Met dankbaarheid zien we de hand van God die ons leidt; ze sterkt onze wil om zijn geboden te onderhouden. We brengen onze wil met die van de Vader in overeenstemming.
Dit is de beste tijd van het jaar om mensen uit te nodigen om tot christus te komen. Kerstdiensten en kerstfeesten spreekt mensen meer aan dan wellicht een reguliere kerkdienst. 
Veel leden gebruiken sociale media om hun vrienden en familie die niet lid zijn uit te nodigen voor afscheidsdiensten en welkomsdiensten van zendelingen, wijkactiviteiten, inzegening van kinderen en andere kerk activiteiten.
In genade heeft god vastgesteld dat zijn kinderen samen moeten werken, elkaar moeten helpen, om succesvol te zijn in het naleven van het evangelie.
Onlangs is onze dochter Ruth begonnen aan haar zending in São Paulo Zuid. Voordat ze naar Brazilië vertrok, hebben we als gezin de tempel in Madrid bezocht. We hadden een ervaring die onze hele familie verenigde.
Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie beschreven in de geloofsartikelen. Het is de steen die het fundament waarop alles in het heilsplan is gebouwd legt.
Mogen wij de ware aard van onze roeping als zendeling begrijpen, de ware roeping binnen de roeping, wetend dat het hart van velen is voorbereid en dat de Heer onze inzet zal zegenen en onze invloed in de eeuwigheid zal vermenigvuldigen. We zijn allemaal geroepen om zendeling te zijn
We willen graag onze dank uitspreken voor de goedheid en getrouwheid van de leden van de kerk in Europa. We zien de invloed van het groeiende geloof van de leden die we ontmoeten.
De Heer heeft ons allen uitgenodigd om tot Hem te komen en aan zijn grote werk deel te nemen, om samen in alle roepingen in de kerk te werken, en ‘allen uit [te] nodigen om tot Christus te komen’.
Het gebiedspresidium heeft een fantastisch doel voor ogen voor de groei van de kerk in Europa.  Zoals beschreven in het jaarplan voor het gebied is het mogelijk om het aantal leden dat de avondmaalsdienst bijwoont tegen 2019 te verdubbelen.
Hebt u wel eens de vraag gehoord ‘Hoe versterk ik mijn getuigenis?’ of in een les in de kerk de aansporing gehoord ‘Om sterk te blijven, moet u uw getuigenis voeden’?
Wij leven in een jachtige en moeilijke tijd. Veel mensen leven zonder perspectief en hoop in de toekomst. Ze geloven dat ze weinig kansen hebben.