Boodschap Gebiedsleiding

    We willen graag onze dank uitspreken voor de goedheid en getrouwheid van de leden van de kerk in Europa. We zien de invloed van het groeiende geloof van de leden die we ontmoeten.
    De Heer heeft ons allen uitgenodigd om tot Hem te komen en aan zijn grote werk deel te nemen, om samen in alle roepingen in de kerk te werken, en ‘allen uit [te] nodigen om tot Christus te komen’.
    Het gebiedspresidium heeft een fantastisch doel voor ogen voor de groei van de kerk in Europa.  Zoals beschreven in het jaarplan voor het gebied is het mogelijk om het aantal leden dat de avondmaalsdienst bijwoont tegen 2019 te verdubbelen.
    Hebt u wel eens de vraag gehoord ‘Hoe versterk ik mijn getuigenis?’ of in een les in de kerk de aansporing gehoord ‘Om sterk te blijven, moet u uw getuigenis voeden’?
    Wij leven in een jachtige en moeilijke tijd. Veel mensen leven zonder perspectief en hoop in de toekomst. Ze geloven dat ze weinig kansen hebben.