Doelen

    Dankzij ons eenvoudige gebiedsplan kunnen we van de Heiland en zijn liefde leren. De drie stappen brengen ons dichter tot Hem en zijn leringen.
    Daar we blijven werken aan ons doel om het ledental van de kerk in Europa te verdubbelen, willen we u op de hoogte stellen van het Gebiedsplan Europa 2015.