Eerste presidium

    Hoe vindt het bedieningswerk, een priesterschapszegen of het avondmaal van de Heer tijdens een wereldwijde pandemie plaats? Op deze en andere kwesties geeft de Kerk uitleg.
    Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft na informatie-aanvragen door de media een verklaring over vluchtelingen uitgegeven.
    De aanstelling van een nieuwe president van de kerk gebeurt op een geïnspireerde en gestructureerde wijze. Lees hier hoe de opvolging in zijn werk gaat.
    Huldebetuigingen van zijn raadgevers en de twaalf apostelen.