Hoofdnavigatie overslaan

evangelie

Elder Gerrit W. Gong heeft leerkrachten van de kerk een andere kijk gegeven op de bekende nieuwtestamentische symbolen van de broden en de vissen.