Evangeliebeginselen

Wij hebben diep ontzag voor de Bijbel als het woord van God.
Op 15 mei is het de Dag van het Gezin, een internationale gedenkdag die in 1993 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties in het leven is geroepen.
God sprak in de oudheid tot profeten. In 1820 sprak Hij tot Joseph Smith, en ook nu spreekt Hij tot zijn profeet. Kom meer over hedendaagse profeten te weten en ontdek wat God tegen hen zegt.
Vraagt u zich weleens af waarom De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tempels bouwt? Lees meer over het verband tussen tempels en familiegeschiedenis.
Mormoonse tempelonderkleding is gewijde godsdienstige kleding die door getrouwe leden wordt gedragen. Lees meer over tempelonderkleding en religieuze kleding.
Het Boek van Mormon gaat over Gods omgang met zijn volk in de oudheid. Ontdek waarom de leringen in het Boek van Mormon ook nu toepasselijk zijn.
Mormonen geloven dat het eeuwig huwelijk en het gezin een onmisbaar onderdeel van Gods plan voor zijn kinderen is. Kom te weten hoe u uw huwelijk door geloof in Jezus Christus kunt versterken.
Recente berichten over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreken van groei en vooruitgang. Lees meer over de leden, zendelingen en tempels van de kerk.
Heiligen der laatste dagen geloven wat er in de Bijbel over de Heilige Geest wordt onderwezen. Ontdek wat er in de Bijbel nog meer over de Heilige Geest wordt onderwezen en hoe Hij u tot zegen kan zijn.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, of mormonen, doen al meer dan een eeuw niet aan polygamie. Lees meer over mormonen en het meervoudig huwelijk.
Mormonen zijn vaders, moeders, broers en zussen, net als u. Lees hoe mormoonse gezinnen samen tijd doorbrengen.
Hebt u zich weleens afgevraagd wat het inhoudt om een mormoonse zendeling te zijn? Ontdek wat het betekent om de boodschap van het mormonisme uit te dragen.