Evangeliebeginselen

Ik weet nu dat het Boek van Mormon waar is, met mijn hoofd en met mijn hart.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat tijd doorbrengen met het gezin belangrijk is. Lees waarom heiligen der laatste dagen geloven dat gezinnen tijd met elkaar moeten doorbrengen.
Heiligen der laatste dagen zijn vaders, moeders, broers en zussen, net als u. Lees hoe leden van de kerk tijd met hun gezin doorbrengen.
Ieder van ons moet op dezelfde manier als Jezus Christus worden gedoopt om bij God te kunnen terugkeren. Kom meer te weten over het Bijbelverhaal van de doop van Jezus en hoe wij zijn voorbeeld kunnen volgen.
Wij hebben diep ontzag voor de Bijbel als het woord van God.
Op 15 mei is het de Dag van het Gezin, een internationale gedenkdag die in 1993 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties in het leven is geroepen.
Brigham Young was de tweede profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Kom meer te weten over het leven en de prestaties van een van de bedrijvigste Amerikanen van de negentiende eeuw.
God sprak in de oudheid tot profeten. In 1820 sprak Hij tot Joseph Smith, en ook nu spreekt Hij tot zijn profeet. Kom meer over hedendaagse profeten te weten en ontdek wat God tegen hen zegt.
Vraagt u zich weleens af waarom De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tempels bouwt? Lees meer over het verband tussen tempels en familiegeschiedenis.
Mormoonse tempelonderkleding is gewijde godsdienstige kleding die door getrouwe leden wordt gedragen. Lees meer over tempelonderkleding en religieuze kleding.
Het Boek van Mormon gaat over Gods omgang met zijn volk in de oudheid. Ontdek waarom de leringen in het Boek van Mormon ook nu toepasselijk zijn.
Mormonen geloven dat het eeuwig huwelijk en het gezin een onmisbaar onderdeel van Gods plan voor zijn kinderen is. Kom te weten hoe u uw huwelijk door geloof in Jezus Christus kunt versterken.