Evangeliebeginselen

Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze geloven ook in de Bijbelse leringen over Hem. Ontdek wat er in de Bijbel staat over enkele wonderen die Jezus Christus op aarde verricht heeft.
God sprak in de oudheid tot profeten. In 1820 sprak Hij tot Joseph Smith, en ook nu spreekt Hij tot zijn profeet. Kom meer over hedendaagse profeten te weten en ontdek wat God tegen hen zegt.
Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is. Ontdek wat volgens mormonen geloof in Christus betekent.
Joseph Smith herstelde de Kerk van Jezus Christus op aanwijzing van God toen hij slechts 24 jaar was. Kom meer over Josephs opmerkelijke leven te weten.
Heiligen der laatste dagen, of mormonen, geloven dat ze elke week aan het avondmaal dienen deel te nemen. Ontdek wat een mormoonse eredienst inhoudt.
Sociale media kunnen echte vriendschappen makkelijker maken, maar we hebben andere structuren nodig om ze te onderhouden
Heiligen der laatste dagen geloven dat de tempel het huis van de Heer is. Ontdek waarom er tempels worden gebouwd en wat er bij een mormoonse tempelinwijding gebeurt.
Hebt u zich weleens afgevraagd waarom heiligen der laatste dagen geen alcohol, thee of koffie drinken? Kom meer te weten over de openbaring van God waardoor heiligen der laatste dagen leren hoe gezonder te leven.
Hebt u zich ooit afgevraagd of mormonen christenen zijn? Ontdek hoe de dienstverlening door leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ervan getuigt dat mormonen christenen zijn.
Mormonen wereldwijd komen halfjaarlijks bijeen om hun leiders tijdens de algemene conferentie horen te spreken. Hier leest u over de mormoonse algemene conferentie en hoe die u tot zegen kan zijn.
Mormonen geloven dat tijd doorbrengen met het gezin belangrijk is. Lees waarom mormonen geloven dat gezinnen tijd met elkaar moeten doorbrengen.
Heiligen der laatste dagen zijn christenen en geloven wat Jezus Christus over bekering gezegd heeft. Ontdek waarom heiligen der laatste dagen geloven dat we door bekering gemoedsrust, hoop en vreugde kunnen ontvangen.