Hoofdnavigatie overslaan

Evangeliebeginselen

God sprak in de oudheid tot profeten. In 1820 sprak Hij tot Joseph Smith, en ook nu spreekt Hij tot zijn profeet. Kom meer over hedendaagse profeten te weten en ontdek wat God tegen hen zegt.
Vraagt u zich weleens af waarom mormonen tempels bouwen? Lees meer over het verband tussen mormoonse tempels en familiegeschiedenis.
Mormoonse tempelonderkleding is gewijde godsdienstige kleding die door getrouwe leden wordt gedragen. Lees meer over tempelonderkleding en religieuze kleding.
Het Boek van Mormon gaat over Gods omgang met zijn volk in de oudheid. Ontdek waarom de leringen in het Boek van Mormon ook nu toepasselijk zijn.
Mormonen geloven dat het eeuwig huwelijk en het gezin een onmisbaar onderdeel van Gods plan voor zijn kinderen is. Kom te weten hoe u uw huwelijk door geloof in Jezus Christus kunt versterken.
Recente berichten over de mormoonse kerk spreken van groei en vooruitgang. Lees meer over de leden, zendelingen en tempels van de mormoonse kerk.
Mormonen geloven wat er in de Bijbel over de Heilige Geest wordt onderwezen. Ontdek wat er in de Bijbel nog meer over de Heilige Geest wordt onderwezen en hoe Hij u tot zegen kan zijn.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, of mormonen, doen al meer dan een eeuw niet aan polygamie. Lees meer over mormonen en het meervoudig huwelijk.
Mormonen zijn vaders, moeders, broers en zussen, net als u. Lees hoe mormoonse gezinnen samen tijd doorbrengen.
Hebt u zich weleens afgevraagd wat het inhoudt om een mormoonse zendeling te zijn? Ontdek wat het betekent om de boodschap van het mormonisme uit te dragen.
Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze geloven ook in de Bijbelse leringen over Hem. Ontdek wat er in de Bijbel staat over enkele wonderen die Jezus Christus op aarde verricht heeft.
God sprak in de oudheid tot profeten. In 1820 sprak Hij tot Joseph Smith, en ook nu spreekt Hij tot zijn profeet. Kom meer over hedendaagse profeten te weten en ontdek wat God tegen hen zegt.
Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is. Ontdek wat volgens mormonen geloof in Christus betekent.
Joseph Smith herstelde de Kerk van Jezus Christus op aanwijzing van God toen hij slechts 24 jaar was. Kom meer over Josephs opmerkelijke leven te weten.
Heiligen der laatste dagen, of mormonen, geloven dat ze elke week aan het avondmaal dienen deel te nemen. Ontdek wat een mormoonse eredienst inhoudt.
Sociale media kunnen echte vriendschappen makkelijker maken, maar we hebben andere structuren nodig om ze te onderhouden
Heiligen der laatste dagen geloven dat de tempel het huis van de Heer is. Ontdek waarom er tempels worden gebouwd en wat er bij een mormoonse tempelinwijding gebeurt.
Hebt u zich weleens afgevraagd waarom mormonen geen sterkedrank, thee of koffie drinken? Kom meer te weten over de openbaring van God waardoor mormonen leren hoe gezonder te leven.
Hebt u zich ooit afgevraagd of mormonen christenen zijn? Ontdek hoe de dienstverlening door leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ervan getuigt dat mormonen christenen zijn.
Mormonen wereldwijd komen halfjaarlijks bijeen om hun leiders tijdens de algemene conferentie horen te spreken. Hier leest u over de mormoonse algemene conferentie en hoe die u tot zegen kan zijn.
Mormonen geloven dat tijd doorbrengen met het gezin belangrijk is. Lees waarom mormonen geloven dat gezinnen tijd met elkaar moeten doorbrengen.
Mormonen zijn christenen en geloven wat Jezus Christus over bekering gezegd heeft. Ontdek waarom mormonen geloven dat we door bekering gemoedsrust, hoop en vreugde kunnen ontvangen.
Volgens de mormoonse godsdienst is het gebed een manier om dichter tot God te komen. Ontdek wat de mormonen nog meer inzake het gebed geloven.
Ontdek wat mormonen met betrekking tot het huwelijk en het gezin geloven
Mormonen, of leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is. Kom meer over zijn leven, bediening en goddelijke zending te weten.
Het Boek van Mormon gaat over Gods liefde voor al zijn kinderen. Ontdek wat de rol van het Boek van Mormon in de geschiedenis van het mormonisme was en hoe het u vandaag tot zegen kan zijn.