Gebiedspresidium

Maak kennis met de leiders van het gebied Europa
Dankzij ons eenvoudige gebiedsplan kunnen we van de Heiland en zijn liefde leren. De drie stappen brengen ons dichter tot Hem en zijn leringen.
Daar we blijven werken aan ons doel om het ledental van de kerk in Europa te verdubbelen, willen we u op de hoogte stellen van het Gebiedsplan Europa 2015. 
Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie beschreven in de geloofsartikelen. Het is de steen die het fundament waarop alles in het heilsplan is gebouwd legt.