Heilige geest

Ik weet nu dat het Boek van Mormon waar is, met mijn hoofd en met mijn hart.
Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten