Jezus Christus

  Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze geloven ook in de Bijbelse leringen over Hem. Ontdek wat er in de Bijbel staat over enkele wonderen die Jezus Christus op aarde verricht heeft.
  Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is. Ontdek wat volgens mormonen geloof in Christus betekent.
  Mormonen, of leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is. Kom meer over zijn leven, bediening en goddelijke zending te weten.
  Elder Gerrit W. Gong heeft leerkrachten van de kerk een andere kijk gegeven op de bekende nieuwtestamentische symbolen van de broden en de vissen.
  We moedigen u opnieuw aan om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid zijn onderling verbonden in het evangelie van Jezus Christus.
  Er wordt een wereldwijde paasactie met Jezus Christus als middelpunt verwacht om in deze paastijd tientallen miljoenen mensen te bereiken.
  Als volgelingen van de Heer Jezus Christus hebben we in deze laatste dagen de opdracht gekregen om van de werkelijkheid van de verzoening en de opstanding van de Heiland te getuigen.
  Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie beschreven in de geloofsartikelen. Het is de steen die het fundament waarop alles in het heilsplan is gebouwd legt.