Kerstmis

Het Europa gebiedspresidium nodigt u hartelijk uit om het concert: ‘Getuigen van Kerstmis’ bij te wonen
Onze Heiland, Jezus Christus, biedt ons vier weergaloze geschenken aan: het vermogen om lief te hebben, de kracht om te vergeven, de zegen van bekering, en de belofte van eeuwig leven.
Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn liefde voor ons is oneindig groot.
Dit is de beste tijd van het jaar om mensen uit te nodigen om tot christus te komen. Kerstdiensten en kerstfeesten spreekt mensen meer aan dan wellicht een reguliere kerkdienst.