Hoofdnavigatie overslaan

Openbaring

Jezus Christus kent u en geeft u geestelijke leiding wanneer die het nuttigst is. We kunnen ons vermogen om zijn leiding te voelen en te begrijpen vergroten.
Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten