Hoofdnavigatie overslaan

Plaatselijk nieuws

Het thema van de conferentie was: ‘Kom dan en volg Mij’ (Math. 19:21). Speciale gasten waren gebiedspresident ouderling Paul V. Johnson en gebiedszeventiger ouderling Karl Douglas Hirst.
Het was in 1960 dat twee jonge mannen aan de deur belden en zich voorstelden als zendelingen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen.
Wij moeten luisteren naar President Nelson, die ons vraagt te zorgen dat de virtuele wereld niet de wereld van onze kinderen wordt. Het grote probleem van deze tijd is dat we als ouders te veel nadruk leggen op de intellectuele stimulering, wat ten koste gaat van de lichamelijke en emotionele basis.
Op 13 en 14 april zullen er in de kerkgebouwen van Antwerpen, Zoetermeer en Apeldoorn een drietal uitvoeringen worden gegeven van het werk 'Lamb of God', wat gecomponeerd is door Rob Gardner.
Het samenbrengen van families het werk van de Heer is. En zo gaat de profetie van de profeet Elia in Maleachi 4:6 in vervulling.
Op tweede kerstdag organiseerde de wijk Leiden enkele mooie activiteiten met de zendelingen.
Op vier zaterdagmiddagen in december zongen de zendelingen met enkele leden uit de zone Rotterdam kerstliedjes op verschillende opvallende plaatsen.
Tijdens de Vredesweek in september 2018 ontstond het idee om voor de vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die hun eerste kerst in hun nieuwe thuis meemaken, een kerstpakkettenactie te organiseren.
Op 15 en 16 december werd voor de vijfde keer het ring kerstconcert van de ring Apeldoorn ten gehore gebracht, met vele bekende en minder bekende kerstliederen.
De wijk Haarlem heeft in het kader van het project ‘Verlicht de wereld ’feestelijke etenswaren voor Kerst ingezameld ten behoeve van de Voedselbank.
Het wonderbaarlijke verhaal van het ontstaan van de kerk in Slowakije.
Een verslag van de ringconferentie van de ring den haag gehouden zondag 9 december 2018.
Verlicht de wereld initiatief: 1 december zaten 11 verschillende nationaliteiten van verschillende religies bij elkaar aan tafel.
Na een lange tijd is de renovatie van het gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Prinses Irenelaan te Utrecht voltooid.
Begin november hebben veel jongeren van 12 tot 25 jaar uit de ring Rotterdam deelgenomen aan de DIACODOEDAG, georganiseerd door de stichting Present.
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 heeft de halfjaarlijkse conferentie van de ring Rotterdam plaatsgevonden. Het thema was bediening
Een verslag van de ringconferentie van de Ring Apeldoorn gehouden op 3 november 2018
Afgelopen 29 september heeft de wijk Den Bosch haar 25-jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd met haar leden, voormalige en verhuisde leden, buurtbewoners en andere belangstellenden.
In de laatste week van september zijn er in Haarlem en vele andere Nederlandse steden veel activiteiten georganiseerd rondom het thema vrede.
De kerk kondigt een nieuwe balans aan tussen evangelieonderwijs thuis en in de kerk
President Nelson benadrukt de belangrijke betekenis van Jezus Christus in de naam van de kerk: “Het is Zijn kerk”.
Zuster Esther Fletcher is een jonge zendelinge die in Nederland dient. Ze heeft al meer dan 2.000 exemplaren van het Boek van Mormon klaargemaakt zodat zendelingen ze aan hun onderzoekers kunnen geven.
De wijk Haarlem heeft meegedaan aan een project met andere kerken om vakantietassen voor kinderen klaar te maken die zelf niet op vakantie kunnen gaan.
Een interview met broeder Sjac van Eijzeren over het probleem waarbij jongeren seksueel getinte foto’s via de sociale media aan elkaar doorsturen; sexting.
Een interview over discriminatie, godsdienstvrijheid en keuzevrijheid
Op zondag 24 juni 2018 werd in het conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout de ringconferentie van de ring Den Haag gehouden.
Twee boeken met gewijde muziek van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zullen spoedig aanzienlijke wijzigingen ondergaan.
Verschillen in cultuur, taal, geslacht, ras en nationaliteit vallen uiteindelijk in het niet als de getrouwen zich op het verbondspad begeven en tot onze geliefde Verlosser komen.
Linda heeft enkele weken geleden haar eerste boek voor volwassenen met de titel ‘Ik keek in de spiegel’ gepresenteerd. Daarin schrijft ze over haar vader, de gevoelens van zieken en de mensen die hen verzorgen en het leven na de dood.
De kerk heeft vanuit haar hoofdkwartier te Salt Lake City een actie opgezet om vluchtelingen (o.a. uit Kameroen) te helpen.
Tiny van Staveren is al vele jaren geschiedschrijfster van de wijk Spijkenisse en doet dat met veel enthousiasme.
130 jaar geleden, op 27 mei 1888 werd de wijk Groningen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen opgericht.
Op de dag voor Pinksteren organiseerde onze kerk in samenwerking met het Apostolisch Genootschap, een middag met een gevarieerd programma van muziek, dichtkunst en samenspraak ter ere van het Pinksterfeest.
Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen bezocht op 22 april de ring conferentie van de ring apeldoorn.
Een verslag van de ringconferentie van de Ring Antwerpen gehouden op 15 april 2018.
Kees van der Staaij, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SGP, ontving op 16 april jl. in de Tweede Kamer de Family Award, een onderscheiding voor gezinswaarden.
Het verhaal van het ontstaan en de groei van de wijk Wassenaar.
In Zoetermeer neemt de Kerk deel aan een overleg platform van diverse Levensbeschouwelijke organisaties. Op 7 april was het jaarlijks dienstbetoonproject.
‘Tussen Hemel en Aarde’ is een inter-levensbeschouwelijk comité wat gesteund wordt door de Stad Sint-Niklaas. Samen organiseren ze regelmatig activiteiten en evenementen.
Ook dit jaar hebben veel wijken en gemeenten met de landelijke NL-Doet actie meegedaan. Lees hier het verslag.
Een samenvatting met bijbehorende links naar meer achtergrondinformatie van de 188e Algemene Conferentie.
Onderweg vanuit Jeruzalem en Rwanda terug naar Salt Lake waren Bisschop W. Christopher Waddell met zijn vrouw Carol, en Elder David Mcmillan met zijn vrouw Brenda, voor een zondagsdienst op bezoek in Zoetermeer.
Hoe kunt u helpen met het indexeren van gegevens op Familysearch? Lees alle details in dit artikel.
Een verslag van de ringconferentie van de Ring Apeldoorn gehouden op 3 en 4 Februari 2018
Victor Manuel Brito geeft een verslag van zijn bekeringsverhaal.
Wonderen bestaan. Het bekeringsverhaal van zuster Iris Hendriks van de wijk Zwolle.
Lees over een fantastisch initiatief om het zendingswerk te ondersteunen. Op deze manier zijn labels plots iets om van te houden.
LDS Charities schenkt matrassen aan minderbedeelden in Kaapverdië
De naastenliefde en uitzonderlijke inzet voor medemensen staan centraal in het verhaal van verbannen mormonen in de leprakolonie in Kalaupapa.
De Kerk neemt deel aan dit overlegorgaan waarin diverse maatschappelijke en religieuze organisaties samenwerken om voor de stad zinvolle projecten te organiseren
Op 21 januari is het Wereldreligiedag. Deze dag biedt mensen van verschillende geloofsrichtingen eerder de kans om zich in dialoog en dienstbetoon te verenigen.
Sharon Eubank, directrice van LDS Charities, de organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) die humanitaire hulp verleent, nam op 13 december in Londen met gastheer zijne koninklijke hoogheid prins Charles en gastvrouw barones Emma Nicholson.
Aandacht voor mensen met verminderd gezichtsvermogen en blindheid . 4 januari is de geboortedag van Louis Braille (1809-1852), uitvinder van het brailleschrift.
Dit is het derde opeenvolgende jaar dat leden en zendelingen van de wijk Zwolle plus zendelingen uit de Apeldoorn-zone meedoen aan de kerstpakkettenactie van de gereformeerd-vrijgemaakte Koningskerk.
Op 1 december 2017 heeft de wijk Zwolle haar deuren geopend om de Rits In actie (mutsen en sjaals breien en haken voor in de kerstpakketten van KerstZwolle) te ondersteunen door deze mutsen en sjaals in te pakken.
De procedure waardoor bezoekers buiten de Verenigde Staten en Canada plaatsbewijzen voor de algemene conferentie kunnen krijgen, is gewijzigd.
Hoe overleef je een aanslag en hoe reageer je nadien als christen? Lees het verhaal van Mason Wells.
In Vlaanderen organiseert radiozender Studio Brussel opnieuw “De Warmste Week”. De Wijk Antwerpen participeert in dit initiatief.
Op 10 december 2017 werd de half-jaarlijkse ringconferentie voor de Ring Den Haag gehouden in het kerkgebouw van Zoetermeer.
Op 12 november 2017 was er een Devotional met zuster Bingham en elder Sabin van het gebiedspresidium voor de zusters van de ringen Antwerpen en Brussel.
De kerstactie ‘Verlicht de wereld’, die voor het tweede jaar op rij gehouden wordt, heeft als doel het licht van Jezus Christus, het ‘Licht der wereld’ (Johannes 8:12), te verspreiden en te vieren.
Leden die voldoende Engels begrepen waren uitgenodigd om in het Europees Parlement te Brussel een interessant evenement bij te wonen over godsdienstvrijheid en gelovige vrouwen.
Een verslag van de ringconferentie van de Ring Antwerpen gehouden op 14 en 15 oktober 2017 te Brussel.
In Breda heeft de ZHV het initiatief genomen om dekentjes te maken voor pasgeboren baby’s in de Filippijnen.
Recent zijn de gemeenten Alkmaar en Den Helder samengevoegd.
Hervormde en Gereformeerde kerken hebben een haan of vis op de spits, Katholieke kerken een kruis maar de Kerk van Jezus Christus ven de Heiligen der Laatste Dagen aan de Zaaiersweg in Amsterdam had deze zomer iets bijzonders.
Verslag van de Halfjaarlijkse Ring Apeldoorn conferentie gehouden op 16-17 september 2017 met als thema 2 Nephi 31:20.
Op zaterdag 17 juni sprak ouderling Gary B. Sabin, algemeen zeventiger en lid van het presidium van het gebied Europa op de interreligieuze top van de G20 in Berlijn.
Vrijdag 23 juni deden wij als wijk Apeldoorn mee aan de landelijke kerkennacht waarbij kerken door heel Nederland heen hun deuren openen voor iedereen die een kijkje wil nemen.
Tijdens het eerste weekend van juni vond de tiende editie van de openkerkendagen plaats. Verspreid over heel België, Luxemburg en Oost-Frankrijk zetten meer dan zeshonderd gebedshuizen hun deuren open voor het publiek.
Op donderdagmiddag 25 mei (Hemelvaartsdag) was er in de kerk in Zoetermeer een kleine expositie van artistieke foto's die Simone Gablan heeft gemaakt van onze gemeenschap.
Op initiatief van Kimberly Westra heeft de Zuster Hulp Vereniging in de gemeente Alkmaar op een unieke wijze de veteranen herdacht.
Op 18 maart 2017 werd in Zoetermeer de regionale ZHV conferentie gehouden ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Zusters Hulp Vereniging. De organisatie is in handen van de vier ZHV-presidia van de ringen in België en Nederland.
Een historisch verslag van de zending van John W.F. Volker. Hij vertaalde het Boek van Mormon naar het Nederlands en vervulde een zending in Nederland.
Heb je een probleem? Maak je dan geen zorgen, en vertrouw op de Heer.
Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse vader- zoon dag van de ring Den Haag plaats. Ditmaal in het kerkgebouw van de wijk Leiden en inclusief de leiding waren er 36 mannen en jongens aanwezig.
Wat wij hier voor hen doen, heeft grote invloed op hun leven daar. We zijn bevoorrecht om bij dit familiewerk betrokken te kunnen zijn.
Op 20 januari jl. heeft Savannah Stevenson een optreden verzorgd in het mooie kerkgebouw aan de Zegwaardseweg in Zoetermeer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Savannah vertelde en zong die avond over haar leven, haar werk en haar geloof.
De Kerk heeft een sterke traditie om aan internationaal én lokaal welzijnswerk te doen in samenwerking met andere organisaties ditmaal met Het Leger des Heils
Na een lange periode treedt het Mormon Tabernacle Choir  weer op in de Benelux met concerten in Brussel en Rotterdam op 11 en 13 juli. Kaarten zijn nog beschikbaar. 
Op 12maart vond het jaarlijkse NLDoet event van start. Ook leden van onze kerk zijn hierbij betrokken geweest. De JoVo’s van de ring Rotterdam hebben in Hoogvliet geklust op een terrein met volkstuintjes
Op zaterdag 18 april jl. was het weer zover. Het jaarlijkse volleybaltoernooi vond weer plaats in de Martini Plaza in Groningen. Zoals elk jaar kwamen er weer teams uit verschillende delen van Nederland en België naar het hoge noorden toe om met en tegen elkaar te volleyballen. 
Drie mei jl. ontmoetten de religies van Belgisch Limburg elkaar, want het was de Open Gebedshuizendag, het ideale moment voor kerkelijke groeperingen om over hun grenzen heen nader tot elkaar te komen.
In het weekend van 2 en 3 mei vond de Ring Conferentie van de Ring Rotterdam plaats. Tijdens dit weekend is er een nieuw Ring Presidium aangesteld door President Teixeira en Elder Boom. 
De voorjaarsconferentie van de ring Apeldoorn, die het noorden en oosten van Nederland omvat, vond gedeeltelijk in Apeldoorn plaats en gedeeltelijk in Zwolle. 
Op 21 maart vond er in Haarlem een persoonlijke-ontwikkelingsdag plaats voor de leden van de ring Den Haag. 
Op zaterdag 28 en zondag 29 maart zal op 2 locaties in Nederland het verhaal van pasen worden gedeeld. Het doel van deze concerten is om een geestelijke avond te hebben waarin de boodschap van de opstanding en de verzoening van christus met muziek centraal staat. 
Op 8 november 2014 is er sinds lange tijd een zustersconferentie georganiseerd voor alle zusters in het Nederlandstalige gebied van België en Nederland. Er waren ruim 350 zusters op deze bijzondere dag aanwezig in het kerkgebouw van Zoetermeer.
Op zaterdag 18 oktober 2014 werd de documentaire “De ziel van Kalaupapa” vertoond in de Ring Antwerpen en gaf Prof. Woods een lezing over de interreligieuze ervaringen in Kalaupapa. Het werd tevens een pleidooi voor verbindingen van respect en openheid tussen de hedendaagse kerken.