Plaatselijk nieuws

Toen wij hoorden van de oorlog in Oekraïne voelden wij als ZHV-presidium dat er iets moest worden gedaan. Wij hebben een spoedvergadering gehad en zo kwam het tot stand dat wij een inzamelingsactie wilden organiseren met de wijk, om zo een verschil te kunnen maken in de levens van de mensen die hulp nodig hebben.
Melina van Andel richt zich op relaties als een belangrijk onderdeel in haar rol als nieuwe National Communication Director Nederland. Zij vervangt Chris Kleijweg hierin, die nu werkzaam is in het zendingspresidium.
Hij zegt dat ze voorbeelden van goedheid, vastberadenheid en een licht voor de wereld zijn
Humanitaire hulp in Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
Het eerste volledig fotografische boekwerk met het restant van het oorspronkelijke manuscript
Plaatselijke tolken maken bezoeken aan verre locaties mogelijk
Op de kerksite kerkvanjezuschristus.org staan sinds kort alle gedigitaliseerde exemplaren van het kerktijdschrift
Hedzer Hooijenga heeft een bijzondere ontmoeting in Friesland.
Het Belgische tijdschrift Business AM legde een paar stellingen over de kerk voor aan hun Vlaamse communicatiedirecteur David Geens.
Door de omstandigheden die God op onze weg had geplaatst, was de wijk Groningen in staat om het evangelie van Jezus Christus met anderen te delen.
Een gesprek met ouderling en zuster Buysse, die enige tijd geleden werden geroepen voor een nieuwe functie als Servicezendingsleiders.
In de week voor Pasen zijn er 102 voedselpakketten naar de Voedselbank gebracht. En daarmee zijn er 102 gezinnen geholpen.