Plaatselijk nieuws

Op de kerksite kerkvanjezuschristus.org staan sinds kort alle gedigitaliseerde exemplaren van het kerktijdschrift
Hedzer Hooijenga heeft een bijzondere ontmoeting in Friesland.
Het Belgische tijdschrift Business AM legde een paar stellingen over de kerk voor aan hun Vlaamse communicatiedirecteur David Geens.
Door de omstandigheden die God op onze weg had geplaatst, was de wijk Groningen in staat om het evangelie van Jezus Christus met anderen te delen.
Een gesprek met ouderling en zuster Buysse, die enige tijd geleden werden geroepen voor een nieuwe functie als Servicezendingsleiders.
In de week voor Pasen zijn er 102 voedselpakketten naar de Voedselbank gebracht. En daarmee zijn er 102 gezinnen geholpen.
Latter-day Saint Charities heeft een een donatie van 20 miljoen dollar gegeven aan UNICEF ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.
Het Museum voor kerkgeschiedenis houdt in het voorjaar van 2022 de twaalfde internationale kunstwedstrijd.
RootsTech Connect vindt op 25–27 februari 2021 voor de eerste keer online plaats. Het is de grootste conferentie over familiegeschiedenis ter wereld is thuis te volgen.
Door de wijk Apeldoorn werd een spel bedacht om leden te verbinden ‘Zoek de openbaring’.
Na de getrouwe dienst van Johan Buysse en Berlinde Buysse-Vergauwen zijn Daryl Watson en Monic Watson-de Langen geroepen om te presideren over het zendingsgebied België/Nederland.
De Nederlandse leden zetten hun vooroordelen en afkeer van zich af en schonken hun hele aardappeloogst, zo’n zeventig ton, aan kerkleden in Duitsland