Plaatselijk nieuws

Een voorzichtige hervatting van erediensten en andere bijeenkomsten en activiteiten zal volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid plaatsvinden
Ouderling Seif Luke en Sybren Falkena vertellen over hun ervaringen als zendeling.
Richard Sleegers (uit de wijk Den Bosch) onderzocht als filosofiestudent vele religies en gezindten. Hij vertelt zijn bekeringsverhaal.
In deze moeilijke periode gebeuren gelukkig ook veel mooie dingen. De wijk Rotterdam 1 werkt samen met de Stichting Present.
Veranderingen gelden per 16 maart 2020 voor alle tempels
Plaatselijke leiders stellen in overleg vast hoe het avondmaal minstens één keer per maand aan leden bediend kan worden
In het licht van de recente bekendmaking over het beperken van het aantal aanwezigen bij de algemene aprilconferentie 2020 verschaffen wij de volgende richtlijnen inzake grote bijeenkomsten van kerkleden.
In het kerkgebouw van Apeldoorn werd op 8 februari de eerste bijeenkomst van de voorjaarsconferentie van de ring Apeldoorn gehouden
Het indexerings-team van de wijk Antwerpen organiseerde op zaterdagmiddag 8 februari een indexerings-topdag voor de hele wijk.
De informatie van tante Edith maakte de deuren open naar vele familieleden, levend en overleden.
Het leven van Gezinus Wolthers (1932-2018), kunstschilder en muzikant.
Welke moeilijkheden ik ook in mijn leven tegenkom, ik alleen maar kan vertrouwen op het evangelie. Een getuigenis van Arnlod Loorbach.