Plaatselijk nieuws

  Dankbaarheid voor moeders. Een toespraak van pres. Jo Buysse
  Moederdag (Moederkensdag in het Vlaams): We kunnen er niet om heen. Een toespraak van zr. Linda Buysse-Vergauwen
  Een getuigenis van br. Hans Hendriks uit de Wijk Breda.
  Tijdens de afgelopen algemene conferentie gaf het Eerste Presidium instructie over enkele belangrijke thema’s. Met name werd uitvoerig toegelicht waarom beleidsregels soms worden aangepast en hoe deze regels zich verhouden tot de leer van Christus.
  Op de afgelopen algemene conferentie is ouderling Hans T. Boom geroepen als Algemeen Zeventiger van de kerk. Hij maakt deel uit van het 1e Quorum van Zeventig .
  Wat vindt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van Moederdag?
  In navolging op de aankondiging van het Eerste Presidium om de correcte naam van de kerk te gebruiken, zijn de namen van een aantal websites en sociale-media-accounts veranderd.
  Vorige week vond op drie verschillende plaatsen een bijzondere gebeurtenis plaats. In Antwerpen, Zoetermeer en Apeldoorn werd door leden van de kerk een uitvoering gegeven van ‘Lamb of God’, een muziekstuk van Rob Gardner over het lijden, sterven en de opstanding van Christus.
  Ook dit jaar hebben veel kerkunits in Nederland gehoor gegeven om mee te doen met de landelijke actie NLDoet.
  President Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft op de algemene aprilconferentie 2019 van de kerk, 10 nieuwe algemene zeventigers en 55 gebiedszeventigers bekendgemaakt.
  Instructies van het Eerste Presidium aan de leiders van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen
  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Europa lanceerde op vrijdag 12 april 2019 de paascampagne ‘Pasen is Christus’ met bijbehorende video van twee minuten.