Plaatselijk nieuws

Op 23 November werd door Kleurrijk Haarlem (één van de ondertekenaars van het vredesconvenant) een interreligieus kerstfeest georganiseerd in ons kerkgebouw in Haarlem
Verklaring in reactie op berichten in de media.
In mijn hele leven zijn mij een aantal ervaringen bijgebleven waardoor ik weet dat onze hemelse Vader altijd over ons waakt en met ons begaan is. Zijn handen zijn altijd naar ons uitgestrekt.
De officiële benaming en het merk voor de humanitaire activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is voortaan Latter-day Saint Charities.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wil de trend ombuigen door jongvolwassenen te helpen om aansluiting bij elkaar en bij hun geloof te vinden.
Hernieuw uw inzet om Jezus Christus te volgen, sporen sprekers op wereldwijde conferentie aan
De Book of Mormon musical is donderdagavond 26 september van start gegaan. Een verslag van President Jo Buysse.
Op een mooie zaterdagmiddag in september heeft in het kerkgebouw van Rotterdam 2 een ZHV-middag voor de zusters vanaf 17 jaar van de ring Rotterdam plaatsgevonden.
Verslag ringconferentie Ring Apeldoorn gehouden op 7 en 8 september 2019.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Almere neemt deel aan de Kerkproeverij om de drempel voor een kerkbezoek te verlagen. Je kunt ons kerkgebouw vinden aan de Mosweg 53, 1314 MA Almere.
Als onderdeel van een project om de Schriften te illustreren, dat al tien jaar lang loopt, zijn de eerste video’s over het Boek van Mormon op 20 september 2019 gepubliceerd.
Om mensen beter te helpen zichzelf te helpen, heeft de kerk alle humanitaire, geestelijke gezondheids-, onderwijs- en arbeidsgerelateerde diensten geïntegreerd in de nieuwe afdeling welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten.