Plaatselijk nieuws

Ouderling Neil L. Andersen heeft op zondag 15 september 2019 de Lissabontempel in drie diensten ingewijd.
De Boek van Mormon musical, voor het eerst in 2011 vertoond, komt nu naar het Amsterdamse theater Carré van donderdag 26 september tot zondag 27 oktober.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft onlangs een reeks video’s en andere hulpbronnen met betrekking tot zelfmoord en psychische aandoeningen beschikbaar gemaakt.
Jongvolwassenen in de hele wereld kunnen aan een vraag-en-antwoordgesprek met leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deelnemen
De Werelddag zelfmoordpreventie vindt sinds 2003 jaarlijks op 10 september plaats. Deze dag brengt de oorzaken en het voorkomen van suïcidaal gedrag onder de aandacht.
Broeder Anton van Dam kreeg een bijzondere oorkonde van bisschop Mitchell Swart en quorum president Willem-Paul Koenen van de wijk Apeldoorn
Publiek uitgenodigd voor VN-bespreking over samenwerking van godsdienstige, maatschappelijke en overheidsorganisaties om scholing voor ontheemden te bevorderen
Als onderdeel van een voortdurende inspanning om kinderen en jongeren te beschermen, heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een online trainingscursus gelanceerd voor alle volwassenen die in hun kerkelijke taken met kinderen en jongeren omgaan.
Het doel van de kerk is om mensen tot Christus te brengen. Een van de sleutels voor het bedienen is, om zo goed als mogelijk het hart van onze gezinnen te leren kennen.
Op zondagmorgen 7 juli werd in het kerkgebouw van Leiden in bijzijn van enige bezoekers van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente, het compassiedoek overgedragen.
Eind juni waren Linda en Richard Eyre in het kerkgebouw van Brussel voor een presentatie over huwelijk, gezinsleven en wat wij als leden van de kerk kunnen doen om de negatieve trends in de wereld tegen te gaan.
De tempel werd op 8 september 2002 ingewijd en in 2013 kon de kerk de omliggende grond verwerven, waarop de prachtige tuin werd aangelegd. De Heer had op zijn eigen tijd een plek voorzien voor een tempel om de heiligen van Nederland en België te bedienen.