Plaatselijk nieuws

Begin dit jaar kreeg ik de bijzondere gelegenheid om samen met twee professoren van de Brigham Young University (BYU) als gastspreker op een internationale conferentie in Amritsar, India, te spreken.
Wat ik het mooiste in de kerk vind, is om te ervaren hoeveel hemelse Vader en Christus van ons houden en ons aangeven hoe dat dagelijks te kunnen voelen.
Met vele anderen in dit land en over de hele wereld zijn wij diep geraakt door de recente voorbeelden van racisme en schaamteloze minachting voor het menselijk leven
Een voorzichtige hervatting van erediensten en andere bijeenkomsten en activiteiten zal volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid plaatsvinden
Ouderling Seif Luke en Sybren Falkena vertellen over hun ervaringen als zendeling.
Richard Sleegers (uit de wijk Den Bosch) onderzocht als filosofiestudent vele religies en gezindten. Hij vertelt zijn bekeringsverhaal.
In deze moeilijke periode gebeuren gelukkig ook veel mooie dingen. De wijk Rotterdam 1 werkt samen met de Stichting Present.
Veranderingen gelden per 16 maart 2020 voor alle tempels
Plaatselijke leiders stellen in overleg vast hoe het avondmaal minstens één keer per maand aan leden bediend kan worden
In het licht van de recente bekendmaking over het beperken van het aantal aanwezigen bij de algemene aprilconferentie 2020 verschaffen wij de volgende richtlijnen inzake grote bijeenkomsten van kerkleden.
In het kerkgebouw van Apeldoorn werd op 8 februari de eerste bijeenkomst van de voorjaarsconferentie van de ring Apeldoorn gehouden
Het indexerings-team van de wijk Antwerpen organiseerde op zaterdagmiddag 8 februari een indexerings-topdag voor de hele wijk.