Plaatselijk nieuws

  Broeder Anton van Dam kreeg een bijzondere oorkonde van bisschop Mitchell Swart en quorum president Willem-Paul Koenen van de wijk Apeldoorn
  Publiek uitgenodigd voor VN-bespreking over samenwerking van godsdienstige, maatschappelijke en overheidsorganisaties om scholing voor ontheemden te bevorderen
  Als onderdeel van een voortdurende inspanning om kinderen en jongeren te beschermen, heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een online trainingscursus gelanceerd voor alle volwassenen die in hun kerkelijke taken met kinderen en jongeren omgaan.
  Het doel van de kerk is om mensen tot Christus te brengen. Een van de sleutels voor het bedienen is, om zo goed als mogelijk het hart van onze gezinnen te leren kennen.
  Op zondagmorgen 7 juli werd in het kerkgebouw van Leiden in bijzijn van enige bezoekers van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente, het compassiedoek overgedragen.
  Eind juni waren Linda en Richard Eyre in het kerkgebouw van Brussel voor een presentatie over huwelijk, gezinsleven en wat wij als leden van de kerk kunnen doen om de negatieve trends in de wereld tegen te gaan.
  De tempel werd op 8 september 2002 ingewijd en in 2013 kon de kerk de omliggende grond verwerven, waarop de prachtige tuin werd aangelegd. De Heer had op zijn eigen tijd een plek voorzien voor een tempel om de heiligen van Nederland en België te bedienen.
  Richard Norby hoorde op 22 maart 2016 bij de honderden gewonden na de terroristische aanslagen op het vliegveld Zaventem nabij Brussel. Een verslag van zijn terugkeer naar deze plek.
  Op 16 juni werd de zondagochtend bijeenkomst van de ringconferentie van de ring Den Haag in het kerkgebouw van de wijk Zoetermeer gehouden.
  Op 18 mei was er naast een priesterschaps- en jeugdwerkactiviteit ook de Moeder-Dochterdag in de ring Rotterdam.
  Via deze pagina geven wij jullie praktische informatie en een formulier om je in te schrijven.
  Verslag van een oecumenische dienst in Den Bosch.