Plaatselijk nieuws

  Op 15 en 16 december werd voor de vijfde keer het ring kerstconcert van de ring Apeldoorn ten gehore gebracht, met vele bekende en minder bekende kerstliederen.
  De wijk Haarlem heeft in het kader van het project ‘Verlicht de wereld ’feestelijke etenswaren voor Kerst ingezameld ten behoeve van de Voedselbank.
  Het wonderbaarlijke verhaal van het ontstaan van de kerk in Slowakije.
  Een verslag van de ringconferentie van de ring den haag gehouden zondag 9 december 2018.
  Verlicht de wereld initiatief: 1 december zaten 11 verschillende nationaliteiten van verschillende religies bij elkaar aan tafel.
  Na een lange tijd is de renovatie van het gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Prinses Irenelaan te Utrecht voltooid.
  Begin november hebben veel jongeren van 12 tot 25 jaar uit de ring Rotterdam deelgenomen aan de DIACODOEDAG, georganiseerd door de stichting Present.
  Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 heeft de halfjaarlijkse conferentie van de ring Rotterdam plaatsgevonden. Het thema was bediening
  Een verslag van de ringconferentie van de Ring Apeldoorn gehouden op 3 november 2018
  Afgelopen 29 september heeft de wijk Den Bosch haar 25-jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd met haar leden, voormalige en verhuisde leden, buurtbewoners en andere belangstellenden.
  In de laatste week van september zijn er in Haarlem en vele andere Nederlandse steden veel activiteiten georganiseerd rondom het thema vrede.
  De kerk kondigt een nieuwe balans aan tussen evangelieonderwijs thuis en in de kerk