Plaatselijk nieuws

  De kerk kondigt een nieuwe balans aan tussen evangelieonderwijs thuis en in de kerk
  President Nelson benadrukt de belangrijke betekenis van Jezus Christus in de naam van de kerk: “Het is Zijn kerk”.
  Zuster Esther Fletcher is een jonge zendelinge die in Nederland dient. Ze heeft al meer dan 2.000 exemplaren van het Boek van Mormon klaargemaakt zodat zendelingen ze aan hun onderzoekers kunnen geven.
  De wijk Haarlem heeft meegedaan aan een project met andere kerken om vakantietassen voor kinderen klaar te maken die zelf niet op vakantie kunnen gaan.
  Een interview met broeder Sjac van Eijzeren over het probleem waarbij jongeren seksueel getinte foto’s via de sociale media aan elkaar doorsturen; sexting.
  Een interview over discriminatie, godsdienstvrijheid en keuzevrijheid
  Op zondag 24 juni 2018 werd in het conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout de ringconferentie van de ring Den Haag gehouden.
  Twee boeken met gewijde muziek van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zullen spoedig aanzienlijke wijzigingen ondergaan.
  Verschillen in cultuur, taal, geslacht, ras en nationaliteit vallen uiteindelijk in het niet als de getrouwen zich op het verbondspad begeven en tot onze geliefde Verlosser komen.
  Linda heeft enkele weken geleden haar eerste boek voor volwassenen met de titel ‘Ik keek in de spiegel’ gepresenteerd. Daarin schrijft ze over haar vader, de gevoelens van zieken en de mensen die hen verzorgen en het leven na de dood.
  De kerk heeft vanuit haar hoofdkwartier te Salt Lake City een actie opgezet om vluchtelingen (o.a. uit Kameroen) te helpen.
  Tiny van Staveren is al vele jaren geschiedschrijfster van de wijk Spijkenisse en doet dat met veel enthousiasme.