Plaatselijk nieuws

De informatie van tante Edith maakte de deuren open naar vele familieleden, levend en overleden.
Het leven van Gezinus Wolthers (1932-2018), kunstschilder en muzikant.
Welke moeilijkheden ik ook in mijn leven tegenkom, ik alleen maar kan vertrouwen op het evangelie. Een getuigenis van Arnlod Loorbach.
Op 23 November werd door Kleurrijk Haarlem (één van de ondertekenaars van het vredesconvenant) een interreligieus kerstfeest georganiseerd in ons kerkgebouw in Haarlem
Verklaring in reactie op berichten in de media.
In mijn hele leven zijn mij een aantal ervaringen bijgebleven waardoor ik weet dat onze hemelse Vader altijd over ons waakt en met ons begaan is. Zijn handen zijn altijd naar ons uitgestrekt.
De officiële benaming en het merk voor de humanitaire activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is voortaan Latter-day Saint Charities.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wil de trend ombuigen door jongvolwassenen te helpen om aansluiting bij elkaar en bij hun geloof te vinden.
Hernieuw uw inzet om Jezus Christus te volgen, sporen sprekers op wereldwijde conferentie aan
De Book of Mormon musical is donderdagavond 26 september van start gegaan. Een verslag van President Jo Buysse.
Op een mooie zaterdagmiddag in september heeft in het kerkgebouw van Rotterdam 2 een ZHV-middag voor de zusters vanaf 17 jaar van de ring Rotterdam plaatsgevonden.
Verslag ringconferentie Ring Apeldoorn gehouden op 7 en 8 september 2019.