Plaatselijk nieuws

De Book of Mormon musical is donderdagavond 26 september van start gegaan. Een verslag van President Jo Buysse.
Op een mooie zaterdagmiddag in september heeft in het kerkgebouw van Rotterdam 2 een ZHV-middag voor de zusters vanaf 17 jaar van de ring Rotterdam plaatsgevonden.
Verslag ringconferentie Ring Apeldoorn gehouden op 7 en 8 september 2019.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Almere neemt deel aan de Kerkproeverij om de drempel voor een kerkbezoek te verlagen. Je kunt ons kerkgebouw vinden aan de Mosweg 53, 1314 MA Almere.
Als onderdeel van een project om de Schriften te illustreren, dat al tien jaar lang loopt, zijn de eerste video’s over het Boek van Mormon op 20 september 2019 gepubliceerd.
Om mensen beter te helpen zichzelf te helpen, heeft de kerk alle humanitaire, geestelijke gezondheids-, onderwijs- en arbeidsgerelateerde diensten geïntegreerd in de nieuwe afdeling welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten.
Ouderling Neil L. Andersen heeft op zondag 15 september 2019 de Lissabontempel in drie diensten ingewijd.
De Boek van Mormon musical, voor het eerst in 2011 vertoond, komt nu naar het Amsterdamse theater Carré van donderdag 26 september tot zondag 27 oktober.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft onlangs een reeks video’s en andere hulpbronnen met betrekking tot zelfmoord en psychische aandoeningen beschikbaar gemaakt.
Jongvolwassenen in de hele wereld kunnen aan een vraag-en-antwoordgesprek met leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deelnemen
De Werelddag zelfmoordpreventie vindt sinds 2003 jaarlijks op 10 september plaats. Deze dag brengt de oorzaken en het voorkomen van suïcidaal gedrag onder de aandacht.
Broeder Anton van Dam kreeg een bijzondere oorkonde van de bisschop en quorum president Willem-Paul Koenen van de wijk Apeldoorn