Plaatselijk nieuws

Richard Norby hoorde op 22 maart 2016 bij de honderden gewonden na de terroristische aanslagen op het vliegveld Zaventem nabij Brussel. Een verslag van zijn terugkeer naar deze plek.
Op 16 juni werd de zondagochtend bijeenkomst van de ringconferentie van de ring Den Haag in het kerkgebouw van de wijk Zoetermeer gehouden.
Op 18 mei was er naast een priesterschaps- en jeugdwerkactiviteit ook de Moeder-Dochterdag in de ring Rotterdam.
Via deze pagina geven wij jullie praktische informatie en een formulier om je in te schrijven.
Verslag van een oecumenische dienst in Den Bosch.
LDS Charities boekt samen met haar partnerorganisaties vooruitgang bij het bestrijden van tetanus bij moeders en pasgeboren baby’s
Wereldmilieudag: Wat heilige boeken over de zorg voor de aarde zeggen
De bijgewerkte richtlijnen voor de inhoud van inzendingen en aandachtspunten geven de leden extra inzicht in de gewenste evangeliethema’s om in hun muziek te verwerken vóór de sluitingsdatum van inzendingen op 1 juli 2019.
Dankbaarheid voor moeders. Een toespraak van pres. Jo Buysse
Moederdag (Moederkensdag in het Vlaams): We kunnen er niet om heen. Een toespraak van zr. Linda Buysse-Vergauwen
Een getuigenis van br. Hans Hendriks uit de Wijk Breda.
Tijdens de afgelopen algemene conferentie gaf het Eerste Presidium instructie over enkele belangrijke thema’s. Met name werd uitvoerig toegelicht waarom beleidsregels soms worden aangepast en hoe deze regels zich verhouden tot de leer van Christus.