Plaatselijk nieuws

  Tiny van Staveren is al vele jaren geschiedschrijfster van de wijk Spijkenisse en doet dat met veel enthousiasme.
  130 jaar geleden, op 27 mei 1888 werd de wijk Groningen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen opgericht.
  Op de dag voor Pinksteren organiseerde onze kerk in samenwerking met het Apostolisch Genootschap, een middag met een gevarieerd programma van muziek, dichtkunst en samenspraak ter ere van het Pinksterfeest.
  Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen bezocht op 22 april de ring conferentie van de ring apeldoorn.
  Een verslag van de ringconferentie van de Ring Antwerpen gehouden op 15 april 2018.
  Kees van der Staaij, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SGP, ontving op 16 april jl. in de Tweede Kamer de Family Award, een onderscheiding voor gezinswaarden.
  Het verhaal van het ontstaan en de groei van de wijk Wassenaar.
  In Zoetermeer neemt de Kerk deel aan een overleg platform van diverse Levensbeschouwelijke organisaties. Op 7 april was het jaarlijks dienstbetoonproject.
  ‘Tussen Hemel en Aarde’ is een inter-levensbeschouwelijk comité wat gesteund wordt door de Stad Sint-Niklaas. Samen organiseren ze regelmatig activiteiten en evenementen.
  Ook dit jaar hebben veel wijken en gemeenten met de landelijke NL-Doet actie meegedaan. Lees hier het verslag.
  Een samenvatting met bijbehorende links naar meer achtergrondinformatie van de 188e Algemene Conferentie.
  Onderweg vanuit Jeruzalem en Rwanda terug naar Salt Lake waren Bisschop W. Christopher Waddell met zijn vrouw Carol, en Elder David Mcmillan met zijn vrouw Brenda, voor een zondagsdienst op bezoek in Zoetermeer.