Plaatselijk nieuws

  Instructies van het Eerste Presidium aan de leiders van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen
  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Europa lanceerde op vrijdag 12 april 2019 de paascampagne ‘Pasen is Christus’ met bijbehorende video van twee minuten.
  Op 13 en 14 april zullen er in de kerkgebouwen van Antwerpen, Zoetermeer en Apeldoorn een drietal uitvoeringen worden gegeven van het werk 'Lamb of God', wat gecomponeerd is door Rob Gardner.
  Aan het einde van de 189e algemene aprilconferentie kondigde president Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de bouw van acht nieuwe tempels aan.
  De gerenoveerde Frankfurttempel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Duitsland opent zijn deuren voor belangstellenden.
  Zaterdag vond er een ontmoeting plaats tussen president Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en paus Franciscus.
  LDS Charities, de humanitaire hulporganisatie van de kerk, heeft haar jaarverslag 2018 uitgegeven. Hieruit blijkt dat de kerk en haar meer dan 1.900 partners afgelopen jaar hulp boden met 2.885 projecten in 141 landen.
  Het thema van de conferentie was: ‘Kom dan en volg Mij’ (Math. 19:21). Speciale gasten waren gebiedspresident ouderling Paul V. Johnson en gebiedszeventiger ouderling Karl Douglas Hirst.
  Het was in 1960 dat twee jonge mannen aan de deur belden en zich voorstelden als zendelingen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen.
  Hoe om te gaan met chronische vermoeidheid en pijn? De oorzaak van stress ligt vaak op het fysieke-emotionele vlak.
  Het samenbrengen van families het werk van de Heer is. En zo gaat de profetie van de profeet Elia in Maleachi 4:6 in vervulling.
  Op tweede kerstdag organiseerde de wijk Leiden enkele mooie activiteiten met de zendelingen.